Samuelsberg, Harald Nicolai

Samuelsberg, Harald Nicolai (1911-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1965-1969
Ansiennitet:
11 år, 292 dager

Gå til bildegalleri

Samuelsberg, Harald Nicolai har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.11.1911 i Loppa, Finnmark
 • Død 23.04.1986
 • Sønn av gårdbruker Ole Samuelsberg (1876-1946) og Marie Larsen (1882-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Finnmark, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 4 for Finnmark, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 4 for Finnmark, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 2 for Finnmark, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1961-65

  Varapresident, Odelstinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Militærkomiteen, 27.01.1958 - 05.05.1960
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 05.05.1960 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1959 -

  1965-69

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1968 - 1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ungdomsskole 1927-1928

Yrke

 • Fisker, veiarbeider, lærervikar og fabrikkarbeider 1928-1936
 • Assistent ved Fiskerioppsynet i Finnmark 1936-1937
 • Betjent ved Fiskerioppsynet i Finnmark under vinter- og vårtorskefisket 1938-1941
 • Lensmannsbetjent i Lebesby 1939-1940
 • Bestyrer ved Feitsildfiskernes salgslags kontor i Øksfjord 1941-1964
 • Konstituert lensmann i Hasvik 1947
 • Drevet farsgården i Øksfjordbotn 1948-1965
 • Instruktør AOF i Nordland 1969-1970
 • Kontorsjef i Hasvik kommune 1970-1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Loppa Kommunestyre 1937-1940, 1951-1955
 • Medlem Loppa Formannskap 1947-1951, 1955-1959, 1963-1967
 • Ordfører Loppa Kommunestyre 1959-1961
 • Varaordfører Loppa Kommunestyre 1962-1963

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Loppa 1936-1937
 • Doms- og lagrettemann 1938-1957
 • Medlem Fylkesskolestyret, Finnmark 1946-1947
 • Formann Fylkesskolestyret, Finnmark 1947-1957
 • Medlem Revisjonsstyret, Alta 1952-1955
 • Medlem Direksjonen for Finnmark fylkes rederi- og ruteselskap 1953-1958
 • Medlem Jordskifteutvalget, Loppa 1956-1959
 • Medlem Fylkesskolestyret, Finnmark 1957-1960
 • Medlem Folkeskolekomiteen av 1963 fra 1963
 • Medlem Nordisk samarbeidsorgan for reindrifts- og samespørsmål 1964-1980
 • Formann Norsk Sameråd 1964-1980
 • Medlem Styret for Øytun Folkehøgskole 1965-1968
 • Medlem Nord-Norge komiteen 1969-1972
 • Medlem Norsk Rikskringkastings programutvalg 1970-1977
 • Medlem Kringkastingsrådet 1970-1977
 • Medlem Styret i Naturskadefondet 1972-1977
 • Doms- og lagrettemann 1976-1983
 • Nestleder Styret i Naturskadefondet 1977-1981
 • Medlem Samerettsutvalget 1980-1986

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Øksfjord arbeiderlag 1947-1957
 • Medlem Styret i Vestfinnmark Arbeiderparti 1947-1950
 • Formann Øksfjord arbeiderlag 1949-1953, 1957-1957
 • Formann Loppa Arbeiderparti 1956-1956
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1969-1972

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Øksfjord veiarbeiderforening 1937
 • Formann Øksfjord veiarbeiderforening 1938-1941
 • Formann Styret i Øksfjord Vel 1946-1954
 • Varaformann Styret i Øksfjord Røde Kors 1947-1957
 • Formann Styret for Øksfjord samvirkelag 1948-1953
 • Æresmedlem Finnmark Skogselskap

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Alta Kraftlag A/L 1948-1950
 • Formann Styret for Øksfjord samfunnshus 1950-1955
 • Formann Styret for Alta Kraftlag A/L 1950-1957
 • Medlem Styret for Vestfinnmark arbeiderblad 1955-1959
 • Medlem Styret for Porsa kraftlag 1956-1958
 • Medlem Styret for Alta Kraftlag A/L 1957-1963

Litteratur

 • Artikler i dagspressen, i tidsskrift og årbøker
 • Samuelsberg, Harald Nicolai (red.): Loppas historie, 1983