Selås, Harald

Selås, Harald (1908-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1965-1969
Ansiennitet:
23 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Selås, Harald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.08.1908 i Holt, Aust-Agder
 • Død 24.09.1986
 • Sønn av gårdbruker Ole Olsen Songe og Aasine Andersen

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Telemark, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 3 for Telemark, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 4 for Telemark, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Sosialkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1952
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 11.01.1952 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 01.10.1962
  Midlertidig formann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 01.10.1962 - 16.12.1962
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 16.12.1962 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 24.06.1946 - 10.01.1950
  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

  1954-57

  Medlem, Spesialkomité om Statsselskapskommisjonen av 1955, 15.11.1955 - 17.06.1957

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 08.05.1958
  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.05.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1928
 • Den Nordiske folkehøgskole i Genéve 1938

Yrke

 • Vognkjører og arbeider 1928-1930
 • Arbeider ved Rjukan salpeterfabrikk 1930-1934
 • Forsikringsinspektør i Samvirke 1934-1936
 • Arbeider ved Norsk Hydro, Rjukan 1936-1940
 • Forretningsfører ved "Rjukan arbeiderblad" 1946-1947

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Illegalt arbeid under krigen, måtte rømme til Sverige 1944
 • Sekretær i det illegale LO 1944-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tinn Herredsstyre 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Tinn museum 1936-1940
 • Formann Lønnsutvalget, Tinn 1936-1940
 • Medlem Arbeidsnemnda, Tinn 1945-1949
 • Medlem Ankenemnda for krigspensjonering 1945-1957
 • Medlem Styret for Årdal og Sunndal Verk 1946-1948
 • Medlem Kommisjonen til å behandle spørsmålet om arbeidstid på skip 1954-1955
 • Medlem Komiteen til utredning av spørsmålet om statsselskapenes organisering 1956
 • Formann Komiteen til å utrede sykehusordningen Sykehusordningskomiteen 1957-1959
 • Varamedlem Tiltaksrådet fra 1958
 • Varamedlem Utvalg under Arbeidsdirektoratets styre for behandling av saker angående støtte av Arbeidsløysetrygdens utbyggingsfond fra 1960
 • Medlem Utvalget av 1962 til å klarlegge forskjellige spørsmål i forbindelse med etablering av en organisasjon for statsbedrifter fra 1962
 • Formann Sjømannsnemnda 1963
 • Varamedlem Arbeidsdirektoratets styre 1963
 • Nestformann Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1963
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1970

Tillitsverv i partier

 • Formann Rjukan Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Rjukan lokallag av Arbeidernes Idrettslag
 • Medlem Styret for Rjukan lokalavdeling av Norsk Folkehjelp
 • Formann Rjukan lokallag av Arbeidernes avholdslandslag
 • Medlem Libertaskomiteen
 • Medlem Styret for Rjukan lokallag av Arbeidernes avholdslandslag
 • Formann Rjukan lokalavdeling av Norsk Folkehjelp

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for A/S Industribanken 1948-1952
 • Formann Styret for Norsk Bergverk 1951-1957
 • Formann Styret for A/S Grong gruver 1951-1957
 • Formann Styret for A/S Skorovas gruver 1951-1957
 • Formann Styret for A/S Rana gruver 1951-1956