Solsem, Hans Mikal

Solsem, Hans Mikal (1912-1972)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
3 år, 308 dager

Gå til bildegalleri

Solsem, Hans Mikal har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.02.1912 i Leka, Nord-Trøndelag
 • Død 06.01.1972
 • Sønn av Emil Mikalson Solsem (1876-) og Amanda Eliassen (1885-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1958-09.04.1959 for Gustav Adolf Sjaastad.
 • Møtte fast som representant 25.09.1963-30.09.1965 for Leif Granli.
 • Møtte fast som representant 01.10.1965-12.10.1965 for Leif Granli.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 09.04.1959

  1961-65

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 08.10.1963 - 30.09.1965
  Medlem, Protokollkomiteen, 08.10.1963 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kveldskurs 1928

Yrke

 • Fisker fra 1926
 • Gardbruker fra 1948

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Leka Kommunestyre 1945-1947, 1951-1955, 1955-1957, 1959-1960
 • Varaordfører Leka Kommunestyre 1947-1951

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1945-1947
 • Medlem Fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1951-1955
 • Medlem Fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1955-1957

Offentlige verv

 • Medlem Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø 1951-1959

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Solsem Mållag 1935-1938
 • Medlem Styret i Nord-Trøndelag fiskarlag 1938-1953
 • Formann Nord-Trøndelag fiskarlag 1954-1960
 • Sekretær og kasserer Nord-Trøndelag fiskarlag 1961-1972

Andre administrative verv

 • Styrer Sildekontoret i Rørvik 1971-1972