Stavrand, Hans Nikolai

Stavrand, Hans Nikolai (1894-1980)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Troms 1958-1961
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Stavrand, Hans Nikolai har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.01.1894 i Trondenes, Troms
 • Død 17.03.1980
 • Sønn av gardbruker Erik Normann Hansen (1865-1945) og Mette Marie Henriksen (1866-1911)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1934 - 1936, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 4 for Troms, 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 3 for Troms, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 5 for Troms, 1958 - 1961, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Trondenes folkehøgskule 1921
 • Landbruksskole på Gibostad 1922-1923

Yrke

 • Fisker (sesongfiskerier) 1912-1935
 • Anleggsarbeider 1919-1922
 • Oppmåler for jordstyret i Sandtorg 1927-1948
 • Overtok farsgarden Nordvik 1930

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandtorg Kommunestyre 1931-1934, 1956-1959
 • Medlem Sandtorg Formannskap 1934-1937, 1940-1945, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1956
 • Varaordfører Sandtorg Kommunestyre 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Sandtorg 1925-1928
 • Medlem Fattigstyret, Sandtorg 1925-1928
 • Medlem Jordstyret, Sandtorg 1926-1943
 • Medlem Skogrådet, Sandtorg 1930
 • Medlem Ankenemnda for jordstyra i Troms 1933-1938
 • Medlem Styret for Troms landbruksselskap 1937-1941
 • Medlem Overstyret for Troms landbruksskole 1938-1941
 • Skjønnsformann Trondenes sorenskriveri fra 1938 (vedkommende jordlova)
 • Medlem Representantskapet for A/S Norsk Jernverk 1952-1964
 • Varamedlem Styret for Utbyggingsfondet for Nord-Norge fra 1960
 • Medlem Småbruk- og bustadnemnda, Sandtorg (i 1920-årene)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sandtorg Venstrelag 1945-1948

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann og medlem Styret for Ungdomslaget "Dagry" 1919-1921
 • Formann og medlem Styret for Ungdomslaget "Dagry" 1924-1929
 • Medlem Styret for Troms Ungdomsfylking 1928-1931
 • Formann Kontrollnemnda i Nord-Norges Salgslag 1946-1950

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Harstad meieri 1936-1940
 • Formann Styret for Harstad meieri 1940-1949
 • Varamedlem Styret for Landkreditt A/S Tromsøavdelinga 1946-1963
 • Medlem Direksjonen i Trondenes sparebank 1946-1959
 • Medlem Styret for Landkreditt A/S Tromsøavdelinga 1963-1967