Sjølie, Halstein S.

Sjølie, Halstein S. (1968-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.11.1968

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1993 - 1997, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Advokatfullmektig