Strand, Hans E.

Strand, Hans E. (1934-2000)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Strand, Hans E. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.08.1934 i Modum, Buskerud
 • Død 04.05.2000
 • Sønn av gårdbruker Asle Strand (1891-1973) og husmor Helga Solum (1901-1984)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Buskerud, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 4 for Buskerud, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Nestformann, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1981 - 1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1953
 • Statens skogskole, Kongsberg 1957
 • Norges landbrukshøyskole, skogbruksavdelingen 1960
 • Master of Forestry, University of California 1963

Yrke

 • Forskningsassistent, senere forsker ved NLH 1960-1970
 • Herredsskogmester i Modum 1970-1977
 • Gårdbruker 1985-1991
 • Skogstyrer 1991-2000

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Modum Formannskap 1975-1979, 1987-1991, 1991-1995
 • Medlem Modum Kommunestyre 1999-2000

Offentlige verv

 • Nestformann Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) 1975-1978
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1978-1986
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1981-1982
 • Medlem Utvalget for Sosialdepartementet 1981-1984
 • Varamedlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO fra 1981
 • Leder Styret for Direktoratet for Statens skoger 1985-1992
 • Leder Styret for Riksteateret 1985-1993
 • Medlem Teaterrådet 1986-1988
 • Leder Helse- og sosialstyret, Modum 1988-1992
 • Medlem Overligningsnemnda, Modum 1995-1999
 • Leder Kontrollutvalget, Modum 1995-1999
 • Medlem Fylkesnemnda for sosiale saker, Buskerud 1997-2000
 • Medlem Styret for Midt-Nett, Buskerud 1998-2000
 • Lekdommer Jordskifteretten, Buskerud
 • Lekdommer , Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
 • Skjønnsmann , Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Buskerud Høyre 1973-1985
 • Diverse styreverv Modum Høyre 1975-2000
 • Medlem Styret for Høyres Pensjonskasse 1979-2000
 • Formann Høyres utvalg for høyere undervisning 1982-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Akademikernes fellesorganisasjon 1974-1977
 • Medlem Styret for Europabevegelsen i Buskerud

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Buskerudbanken 1974-1982
 • Leder Styret for Klara Haugans legat 1976-2000
 • Varamedlem Styret for Kistefos Træsliberi 1979-1985
 • Medlem Representantskapet for Citibank A/S Oslo 1985-1990
 • Medlem Styret for Kistefos Træsliberi 1985-1993

Litteratur

 • Strand, Hans E.: "Økonomiske synspunkter på rekreasjon.", i Meddelelser fra Det Norske Skogforsøksvesen, bd. 22, 1967
 • Strand, Hans E.: "Skogbrukets fremtidige arbeidskraftbehov i Sør-Trøndelag." I: Meldinger fra Norges Landbrukshøgskole, vol. 47, nr. 18, 1968
 • Strand, Hans E.: Avvirkning og økonomi i to mindre skoger over lang tid, i Meddelelser fra Skogforsk, bd. 48, 1997