Sløgedal, Haakon

Sløgedal, Haakon (1901-1979)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Sløgedal, Haakon har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.07.1901 i Holme, Vest-Agder
 • Død 15.07.1979
 • Sønn av møller Reinert Sløgedal (1865-) og Marthe Skjævesland (1871-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1961 - 1965, KrF. (01.10.1961 - 01.03.1962)
 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1961 - 1965, KrF. (02.03.1962 - 30.09.1965)
 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1965 - 1969, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 01.03.1962
  Medlem, Landbrukskomiteen, 02.03.1962 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 -

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1965 - 30.09.1966

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vest-Agder landbruksskole 1920-1922
 • Forberedelseskurs for Norges landbrukshøgskole 1923-1924
 • Jordbrukslinjen ved Norges landbrukshøgskole 1924-1927
 • Stipendiereise til svenske forsøksstasjoner 1936

Yrke

 • Forsøksassistent ved Statens forsøksgård i Vågønes 1931-1941
 • Beitekonsulent i Selskapet for Norges Vel (distrikt Telemark, Agder og Rogaland) 1941-1946
 • Forsøksleder ved Beiteforsøksgården Apelsvoll, Kapp 1946-1951
 • Rektor ved Vest-Agder landbruksskole, Søgne 1951-1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Søgne Kommunestyre 1955-1957, 1965-1967
 • Varaordfører Søgne Kommunestyre 1957-1959, 1959-1963, 1963-1965

Offentlige verv

 • Medlem Delegasjon til internasjonale beitekongresser i Nederland 1947
 • Medlem Delegasjon til internasjonale beitekongresser i Paris 1949
 • Medlem Delegasjon til internasjonale beitekongresser i København 1950
 • Kirkeverge og prestens medhjelper Søgne kommune, Søgne 1954-1973
 • Formann Bygningsrådet, Søgne 1955-1967

Tillitsverv i partier

 • Formann Søgne KrF 1973-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Vest-Agder fylkes husflidslag 1953-1972
 • Formann Vest-Agder fylkes husflidslag fra 1954
 • Medlem Styret i Norges husflidslag 1959-1971

Litteratur

 • Sløgedal, Haakon: Norske fjellbeite B 3 Framlegg til delingsplan for driftsbeite i Aust-Agder og Vest-Agder, Oslo 1948
 • Sløgedal, Haakon: "Heiebeite i Aust- og Vest-Agder," i Norske fjellbeite, b. 7, Oslo 1971