Tjernsberg, Haldis

Tjernsberg, Haldis (1903-1972)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1965-1969
Ansiennitet:
12 år, 96 dager

Gå til bildegalleri

Tjernsberg, Haldis har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.07.1903 i Sande, Vestfold
 • Død 04.04.1972
 • Datter av gårdbruker Anders Gunnestad og Inga Kirstine Løvås

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 4 for Hedmark, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.05.1956-10.01.1958 for Harald Johan Løbak.
 • Møtte fast som representant 11.01.1958-23.04.1960 for Harald Johan Løbak.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Protokollkomiteen, 25.05.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1958 - 23.04.1960
  Medlem, Protokollkomiteen, 27.01.1958 - 23.04.1960

  1961-65

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1961 - 13.02.1963
  Medlem, Protokollkomiteen, 13.10.1961 - 13.02.1963
  Medlem, Sosialkomiteen, 13.02.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 25.10.1967
  Medlem, Protokollkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bjerkely kristelige ungdomsskole 1922-1923
 • Flere kurs om faglige og politiske spørsmål (bl.a. om arbeiderbevegelse og aktuelle samfunnsspørsmål) på Leangkollen 1953

Yrke

 • Husmor
 • Samlet endel beretninger om husmannsforhold i gamle dager for Norsk folkemuseum

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Vinger Kommunestyre 1945-1947

Offentlige verv

 • Nestformann Forsorgsstyret, Vinger 1949-1959
 • Medlem styret for gamleheimen Vinger 1952-1968
 • Medlem Tilsynet ved Hovelsåsen kursted 1954-1970
 • Medlem Barnevernsnemnda, Vinger 1954-1963
 • Nestformann Fylkeskomiteen for åndssvakesaker, Hedmark 1957-1968
 • Formann Styret for bygging av pleiehjem for sinnslidende, Hedmark 1957-1960
 • Medlem Arbeidsutvalget for Samordningsrådet for åndssvakesaker i Norge

Tillitsverv i partier

 • Studieleder Vinger AUL 1946-1959
 • Medlem Hedmark Arbeiderpartis fylkesstyre 1950-1954, 1962-1968
 • Formann Vinger arbeiderkvinnelag 1951-1962
 • Formann Kvinneutvalget i Hedmark Fylkes Arbeiderparti 1962-1968
 • Nestformann Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1963-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Vinger sykepleierforening i 16 år