Waag, Hartvik Anton

Waag, Hartvik Anton (1915-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1958-1961

Gå til bildegalleri

Waag, Hartvik Anton har avgått ved døden.

Finn informasjon etter