Wika, Haakon Olsen

Wika, Haakon Olsen (1899-1981)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1945-1949
Ansiennitet:
13 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Wika, Haakon Olsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.07.1899 i Vega, Nordland
 • Død 11.02.1981
 • Sønn av fisker og gårdbruker Ole Wika (1856-1926) og Anna Kristoffersen (1860-1940)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Nordland, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Volda middelskole 1920-1921
 • Treiders handelsskole 1923

Yrke

 • Ligningssekretær, sekretær i formannskap og fattigstyre
 • Gårdbruker
 • Fisker 1913-1920
 • Herredskasserer i Vega 1925-1938
 • Forretningsfører i Vega trygdekasse og sekretær i Vega arbeidsløshetsnemnd fra 1936

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1967
 • Det kgl. Norske Videnskabers selskab medalje 1974
 • Nordland fylkes kulturpris 1976
 • Vega kommunes kulturpris 1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vega Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947
 • Ordfører Vega Kommunestyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1966

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1947-1951
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1950-1951
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1951-1955
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1951-1955
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1955-1958
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1955-1958
 • Formann Fylkesting, Nordland 1958-1959
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1959-1963
 • Formann Fylkesting, Nordland 1959-1962
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1959-1963
 • Fylkesordfører Fylkesting, Nordland 1963-1964
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1965-1967

Offentlige verv

 • Medlem Forliksrådet, Vega 1928-1947
 • Medlem Sosiallovkomiteen av 1937 fra 1937
 • Inspektør Justisdepartementet til å gjennomføre den nye budsjett- og regnskapsordning for kommunene 1939
 • Varamedlem Riksskattestyret 1945-1948
 • Medlem Ansettelsesrådet for lensmenn, Nordland 1945-1952
 • Medlem Brannlovkomiteen av 1947 fra 1947
 • Formann Forliksrådet, Vega 1947-1952
 • Medlem Riksskattestyret 1948-1971
 • Formann Representantskapet for Torghatten Trafikkselskap 1953-1963
 • Medlem Arbeidsnemnda 1955-1959
 • Formann Det interkommunale arbeidsutvalg for Sør-Helgeland 1959-1962
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1959-1969
 • Medlem Styret i Naturskadefondet 1961-1972

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Sør-Helgeland arbeiderparti
 • Formann Vega Arbeiderparti

Andre administrative verv

 • Kasserer og forretningsfører Assuranseforeningen for motorfarkoster "Vega" 1926-1938 medstifter til assuranseforeningen

Litteratur

 • Wika, Haakon Olsen: Vega arbeiderparti 1917-47
 • Wika, Haakon Olsen: Vega arbeiderparti 1947-67
 • Wika, Haakon Olsen: Skolevesenet i Vega 1732-1832, 1936
 • Wika, Haakon Olsen: Vega bygdebok. 3b, Mosjøen 1961-77
 • Wika, Haakon Olsen: Vega kirke. Jubileumsåret 1964, Trondheim 1964
 • Wika, Haakon Olsen: Utvandrerne. Emigranter fra Vega 1869-1929, Brønnøysund 1975