Berg, Hallgrim

Berg, Hallgrim (1945-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1997-2001
Ansiennitet:
16 år, 55 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 28.01.1945 i Ål, Buskerud
 • Sønn av kjøpmann Bernhard Berg (1907-1989) og kjøpmann Oline Langeland (1911-1992)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 6 for Buskerud, 1981 - 1985, H. (01.10.1981 - 12.01.1982)
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1981 - 1985, H. (13.01.1982 - 30.09.1985)
 • Representant nr 4 for Buskerud, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1993 - 1997, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1997 - 2001, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 13.01.1982-30.09.1985 for Mona Røkke.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 12.01.1982
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.01.1982 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Samferdselskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1981-85

  Formann, Stortingets velferdsutvalg, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Formann, Tilsynsutvalget for Stortingsbiblioteket, 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -

  1989-93

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ål framhaldsskule 1958-1959
 • Bø statsrealskule 1959-1961
 • Fullerton Union High School, California 1963
 • Examen artium, Voss offentlege landsgymnas 1965
 • Pedagogisk seminar, Oslo 1970
 • Cand.philol. (statsvitenskap, engelsk og historie hovedfag) Universitetet i Oslo 1972
 • Studiereise til Australia og Ny Guinea med Rotary Internationals verdensstipend 1976
 • Studieopphold ved University of Mississippi 1989

Yrke

 • Frilansmedarbeider i NRK TV for norsk og internasjonal folkemusikk 1968-1973
 • Lektor Hol ungdomsskule, Geilo 1973-1974
 • Lektor Hallingdal gymnas, Gol 1974-1976
 • Selvstendig næringsdrivende i Ål 1974-1986
 • Selvstendig næringsdrivende på Geilo 1976-1986
 • Musikkritiker i Aftenposten 1986-1992
 • Daglig leder i reiselivsselskapet Fjell og Fjord Ferie på Gol 1998-2002
 • Kulturist (frilans) fra 2002

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Utgitt Maxi-CD sammen med Ari Thunda: "Trip Berg" 1997
 • Utgitt CD-album: "Seljefløyta" 1997
 • Utgitt Maxi-CD sammen med Ari Thunda: "Grim Berg" 1998
 • Utgitt CD-album sammen med Ari Thunda: "Licensed to dance" 1998
 • Gjesteartist på CD: "Zotora" 1998
 • Utgitt CD-album: "Munnharpa" 1999
 • Gjesteartist på CD: "Drammensviser" 1999
 • Gjesteartist på CD: "I føykje og snjor" 2001
 • Gjesteartist på CD: "Ninja" 2007
 • CD: Fille-Vern - gamle og nye mestere i norsk munnharpetradisjon 2007
 • CD: Sputer og drev - munnharpe i 100 2010

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Buskerud Mållags hederspris 1995
 • Æresmedlem Europarådets parlamentarikerforsamling 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ål Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983, 1983-1987
 • Medlem Ål Formannskap 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1999-2003
 • Medlem Fylkesting, Buskerud 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Norsk Språkråd 1972-1988
 • Medlem Kulturutvalget, Hallingdal 1973-1975
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Buskerud 1979-1983
 • Medlem Hallingtinget 1999-2003
 • Medlem Hovedutvalget for næring og ressurs, Ål 1999-2003
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Buskerud 1999-2007
 • Medlem Kringkastingsrådet 2002-2009
 • Medlem Norsk kulturråd (for perioden 1.1.2005-31.12.2008)

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Bø Unge Høgre 1959-1961
 • Formann Voss Unge Høgre 1962-1965
 • Medlem Høyres politiske råd 1971-1978
 • Formann Ål Høgre 1974-1978
 • Formann Høyres lokalkulturelle utvalg 1977-1979
 • Medlem Politisk utvalg Buskerud Høyre 1980-1990
 • Medlem Styret for Buskerud Høyre 1981-1997
 • Formann Høyres sekretæreksamens-kommisjon 1983-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Studentmållaget i Oslo 1966
 • Medlem Styret for Det Norske Studentersamfund 1967
 • Medlem Styret i Noregs Mållag 1968-1970
 • Sekretær Landslaget for spelemenn 1969-1973
 • Formann Laget for folkemusikk, Oslo 1971-1972
 • Formann Aal spel- og dansarlag 1973-1974
 • Medlem Styret i Ål og Torpo turisttrafikklag 1980-1982
 • Leder Styret for Løvebakken mållag 1987-1997
 • Leder Ål og Torpo Mållag fra 2004
 • President Nordmannsforbundet 2008-2012
 • Leder Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Den norske folkemusikkveka 1976-1996 diverse verv
 • Formann Styret for TUBFRIM 1988-2009
 • Formann Styret for Norwegian Music Promotion 1990-1993
 • Formann Styret for Den norske folkemusikkveka 1996-2006
 • Nestformann Snøfor fra 2007

Litteratur

 • Spaltist Drammens Tidende, Dag og Tid, Nationen, Velsignet Helg, Dagen
 • Diverse artikler i norsk og utenlandsk fagpresse om språk- og kulturpolitikk, utenrikspolitikk m.m.
 • Berg, Hallgrim: Buskerud fylkesting 1955-67, Oslo 1972
 • Berg, Hallgrim: Når sevja stig, Samlaget Oslo 2003
 • Me og uss - de og dikko, Ål og Torpo mållag Ål 2005
 • Berg, Hallgrim: Når lauvet sprett, Samlaget Oslo 2006
 • Berg, Hallgrim: Amerikabrevet: Europa i fare, Koloritt 2007
 • Berg, Hallgrim: Olav Thon. Milliardær i anorakk, Kagge 2008
 • Berg, Hallgrim: Olav Thon. Billionaire in a parka, North American Heritage Press 2009
 • Berg, Hallgrim: Rakfisk i godt lag, Samlaget 2009
 • Berg, Hallgrim: Når flaumen går, Samlaget 2010
 • Makt, myter, media, Koloritt 2013
 • Berg, Hallgrim: Demokrati eller islamisme. Europa under islam, Genesis 2013
 • Berg, Hallgrim: Parlamenturismen. Folkevalde på utflukt, Samlaget 2016