Bjørnøy, Helen

Bjørnøy, Helen (1954-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.02.1954 i Kongsberg, Buskerud
 • Datter av kontorsjef/kirkeverge Ivar Bjørnøy (1931-1990) og lærer/spesialpedagog Eli (1931-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Miljøverndepartementet, 17.10.2005 - 18.10.2007

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nørvasund barneskole 1961-1968
 • Kolvikbakken realskole 1968-1970
 • Ålesund gymnas, reallinjen 1970-1973
 • Cand.theol., Menighetsfakultetet 1980
 • Praktikum, Menighetsfakultetet 1981

Yrke

 • Kretssekretær/ungdomsprest i Norges KFUK/KFUM, Troms 1982-1985
 • Kapellan i Tromsø domkirke 1985-1986
 • Kallskapellan Tangen 1987-1991
 • Høyskolelektor/førstelektor ved Lovisenberg diakonale høyskole 1991-1999
 • Generalsekretær i Kirkens Bymisjon 1999-2005
 • Seniorrådgiver Kirkens Bymisjon 2008
 • Generalsekretær i Plan Norge fra 2008
 • Fylkesmann i Buskerud fra 2013

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Prisen Kunsten å lede 2004
 • Rettferdighetsprisen 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Balsfjord Kommunestyre 1987-1991
 • Varamedlem Drammen Kommunestyre 1995-1999, 2003-2007

Offentlige verv

 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1998-2001
 • Medlem Styret for Senter mot etnisk diskriminering 1999-2004
 • Medlem Styret for Høgskolen i Buskerud 2000-2003
 • Nestleder Styret for Buskerud Sentralsykehus 2002-2003
 • Varamedlem Tilsynsutvalget for dommere 2002-2004
 • Medlem Sentralkomiteen for CEC (Konferansen for Europeiske kirker) fra 2003
 • Medlem Alkoholpolitisk utvalg 2003-2005
 • Nestleder Styret for Helse Sør 2003-2004
 • Medlem Rådet for prioritering i helsetjenesten fra 2004
 • Medlem Kontrollutvalget for NRKs forretningsmessige virksomhet fra 2004
 • Nestleder Styret for Sykehusapotekene AS fra 2004

Tillitsverv i partier

 • Leder og nestleder Buskerud SV 1993-1997
 • Medlem SVs landsstyre 1996-1998

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Pressens Faglige Utvalg, PFU 1991-2001
 • Nestleder Nei til EU 1993-1994
 • Diverse verv Norges KFUK-KFUM
 • Diverse verv Den norske kirke

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for HUK, HSH 2000-2005

Litteratur

 • Eide, Sindre, Bjørn Thorbjørnsen, Helen Bjørnøy: Ærlig talt, Aschehoug Oslo 1994
 • Eide, Sindre, Bjørn Thorbjørnsen, Helen Bjørnøy: Lærerveiledning Ærlig talt, Aschehoug Oslo 1994
 • Eide, Sindre, Bjørn Thorbjørnsen, Helen Bjørnøy: Sosialfag, sevice og etikk, Universitetsforlaget Oslo 1995
 • Yrkesetikk og seksuelle overgrep, Presteforeningen Oslo 1995
 • Til en aktet redaktørstand, Norsk redaktørforening Oslo 1996
 • Den norske kirkes menneskerettighetsengasjement, Universitetsforlaget Oslo 1997