Blankenborg, Haakon

Blankenborg, Haakon (1955-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 2001-2005
Ansiennitet:
24 år, 8 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 08.04.1955 i Vågå, Oppland
 • Sønn av sagarbeider og skogsarbeider Ola Blankenborg (1909-1989) og husmor Margit Kjeka (1915-1971)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 23.05.1986
  Leder, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 21.11.1990
  Leder, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997
  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1996 - 30.09.1997
  Leder, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 17.01.1996
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Leder, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Leder, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 23.02.2000
  Leder, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 23.02.2000
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 23.02.2000 - 23.03.2000
  Medlem, Utenrikskomiteen, 23.02.2000 - 23.03.2000
  Sekretær, Utenrikskomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001
  Sekretær, Den utvidede utenrikskomité, 23.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Utvalget for å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet m.m., 08.11.1996 - 30.04.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 16.11.1990
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Leder, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Delegasjonsleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Leder, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

  1997-2001

  Leder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Leder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Leder, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.03.2000
  Sekretær, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 06.11.2001 - 09.11.2001
  Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 09.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Vågå 1962-1972
 • Vinstra videregående skole 1972-1975
 • Universitetet i Oslo (historie og statsvitenskap) 1980

Yrke

 • Sagarbeider ved Randsverk Sag og Høvleri 1975-1976
 • Ambassadør i Beograd fra 2005 (utnevnt i statsråd 30.09.2005)

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Vågå 1975-1977
 • Nestleder Fylkesskolestyret, Oppland 1979-1981
 • Medlem Fylkesskolestyret, Oppland 1981-1983
 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda, Oppland 1981-1983
 • Nestleder Statens barne- og ungdomsråd 1982-1985
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1985-1988

Tillitsverv i partier

 • Leder Fron AUF 1974-1975
 • Medlem Styret for AUF i Gudbrandsdalen og i Oppland 1974-1981
 • Medlem Styret for Vågå AUF 1975-1976
 • Leder Gudbrandsdalen AUF 1976-1978
 • Leder Oppland AUF 1979-1981
 • Medlem AUFs sentralstyre 1981-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Norske Kommuners Sentralforbunds Skole- og kulturutvalg fra 1980
 • Medlem Styret i Europabevegelsen fra 1989

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Bøndernes Bank 1978-1981