Ellefsen, Harald

Ellefsen, Harald (1950-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1993-1997
Ansiennitet:
14 år, 322 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.12.1950 i Oslo, Oslo
 • Sønn av selvstendig næringsdrivende Erling Ellefsen (1908-1993) og husmor Wanda Dybvik (1912-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, H. (01.10.1981 - 26.01.1983)
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, H. (26.01.1983 - 30.09.1985)
 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, H.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 26.01.1983 etter Hermund Eians død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 26.01.1983 - 21.03.1983
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.03.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Nestleder, Justiskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 16.10.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Utvalget for å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet m.m., 08.11.1996 - 30.04.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 29.10.1991
  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium ved Gerhard Schønings skole 1969
 • Studentfagkurs ved Trondheim økonomiske gymnas 1969-1970
 • Cand.jur. 1970-1976
 • Studier i statsvitenskap ved Drew University, New Jersey, USA 1971-1972
 • Advokatkurset 1997

Yrke

 • Journalist deltid Adresseavisen 1971-1976
 • Journalist deltid Aftenposten 1972-1976
 • Politifullmektig Trondheim politikammer 1977-1978
 • Dommerfullmektig ved Onsøy sorenskriverembete 1978-1979
 • Redaktør Politiembetsmennenes Blad 1979-1983
 • Politiadjutant ved Trondheim politikammer 1980-1988
 • Sekretær i granskingskommisjonen for Rekstensaken 1981-1982
 • Politiinspektør ved Trondheim politikammer 1988-1997
 • Advokat, Trondheim 1997-2000
 • Partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange fra 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 1975-1978

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Folketrygdfondet fra 1998
 • Medlem Styret for Statskog SF 2005-2007
 • Nestleder Styret for Statskog SF fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Trondheim Unge Høyre 1967-1969
 • Politisk viseformann Trondheim Unge Høyre 1970-1971
 • Medlem Styret for Trondheim Høyre 1980-1982
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Høyre 1983-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Elevrådet ved Gerhard Schønings skole 1968-1969
 • Medlem Styret i Politiembetsmennenes landsforening 1979-1983

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Adresseavisen ASA 1993-2001
 • Medlem Styret for AS Anlegg 1998-2002
 • Medlem Styret for Adresseavisens Pensjonskasse fra 2000
 • Medlem Styret for Base Midt-Norge AS fra 2005
 • Medlem Styret for Sofell AS fra 2006
 • Medlem Styret for Kværna Holding AS fra 2007