Bøsterud, Helen Marie

Bøsterud, Helen Marie (1940-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.02.1940 i Oslo, Oslo
 • Datter av selger Ole Holm (1912-1976) og hjemmehjelp Gunvor Westerby (1913-1987)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Akershus, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 5 for Akershus, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Statssekretær21.04.1980-03.10.1980, Terje Granerud møtte som representant.
 • Statssekretær03.10.1980-30.09.1981, Svein Gunnar Morgenlien møtte som representant.
 • Statssekretær01.10.1981-14.10.1981, Øivind Hvattum møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 09.05.1986-30.09.1989, Solveig Torsvik møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1989-16.10.1989, Solveig Torsvik møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Varasekretær, Stortinget, 11.10.1977 - 21.04.1980

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 21.04.1980

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 15.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Formann, Justiskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 09.05.1986
  Leder, Justiskomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Nestleder, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1980

  1981-85

  Delegat, FNs generalforsamling, 1983 -

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 13.11.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 18.03.1993 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 04.09.1992
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.09.1992 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Sosialdepartementet, 21.04.1980 - 14.10.1981
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 09.05.1986 - 16.10.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1956
 • Lærerskoleeksamen ved Oslo offentlige lærerskole 1961
 • Ettårig utdanning i spesial-pedagogikk 1972
 • 2. avdeling ved Statens spesiallærerskole med undervisning av evneretarderte og hjerneskadde som spesialområde 1973

Yrke

 • Lærer i Vestby 1961-1977 (permisjon fra 1977)
 • Direktør i Direktoratet for Sivilt beredskap 1993-2003

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1975-1977
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1977-1979

Offentlige verv

 • Medlem Byggekomiteen, Vestby 1973-1975
 • Medlem Fylkeskulturstyret 1975-1979
 • Medlem Samarbeidsutvalget for Oslo og Akershus 1975-1979
 • Medlem Tilsynskomiteen for Bjørnebekk kursted 1976-1982
 • Formann Rådet for sosialarbeiderutdanning 1979-1986
 • Medlem Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge, 1980
 • Formann Den norske komite for "Det internasjonale år for funksjonshemmede 1981" 1981-1982
 • Leder Det interdepartementale polarutvalg 1986-1988
 • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste 1990-1997
 • Representant NATO Senior Emergency Planning Commitee (SCEPC) 1993-2003
 • Leder Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap 1993-1997
 • Medlem Totalforsvarets sambandsnemnd 1993-1997
 • Leder Kontrollutvalget, Bærum 1993-1995
 • Medlem Landsrådet for Heimevernet 1994-1997
 • Medlem Beredskapsrådet for kraftforsyningen 1995-1999
 • Medlem Styret for Bærum sykehus 1999-2002
 • Leder Utvalget som skal granske institusjoner hvor Oslo kommunes barnevernstjeneste plasserte barn i perioden 1954-1993 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Representantskapet i Vestby A 1972-1982
 • 1. vararepresentant Styret i Akershus A 1975-1976
 • Leder og nestleder Bærum A 1985-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Vestby lærerlag 1973-1974
 • Leder Komiteen for samfunnssikkerhet og beredskap i Norges Røde Kors fra 2006