Gitmark, Helga

Gitmark, Helga (1929-2008)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1977-1981

Gå til bildegalleri

Gitmark, Helga har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.09.1929 i Holt, Aust-Agder
 • Død 02.08.2008
 • Datter av bonde Erling Lilleholt (1897-1935) og husmor og bonde Inger Midtbø (1896-1990)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Aust-Agder, 1977 - 1981, Sp.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Miljøverndepartementet, 05.03.1973 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1949
 • Husmorskole 1952

Yrke

 • Hjemmearbeidende husmor og bonde
 • Kontormedarbeider hos Magne Gitmark & Co A/S 1990-2000 (deltid)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lillesand Formannskap 1971-1975
 • Medlem Lillesand Kommunestyre 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Lillesand 1962-1964
 • Takstmann , Sand sorenskriveri 1964-1987
 • Formann Skolestyret, Lillesand 1964-1969
 • Domsmann , Sand sorenskriveri 1964-1999
 • Medlem Vestre Moland Menighetsråd 1966-1970
 • Medlem Skolestyret, Lillesand 1969-1971
 • Medlem Styret for Statens lånekasse for utdanning 1970-1976
 • Nestformann Vestre Moland Menighetsråd 1970-1973
 • Medlem Generalplanutvalget, Lillesand 1972-1975
 • Medlem Agder bispedømmeråd 1974-1978
 • Medlem Kringkastingsrådet 1974-1981
 • Medlem Styret for Kirkens Familierådgivningskontor 1975-1980
 • Medlem Fylkesskolestyret, Aust-Agder 1976-1980
 • Medlem Styret for Birkeland Folkehøgskole 1977-1993 (statens representant)
 • Medlem Landsstyret for Kirkens Familierådgivningskontor 1980-1982
 • Leder Styret for Kirkens Familierådgivningskontor 1980-1982
 • Nestformann Fylkesskolestyret, Aust-Agder 1980-1987
 • Medlem Kirkerådet 1982-1986
 • Medlem Kirkens læreutvalg 1982-1985
 • Medlem Styret for Den norske Kirkes landsfond 1982-1986
 • Medlem Agder bispedømmeråd 1982-1987
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Årdal og Sunndal Verk 1982-1986
 • Varamedlem Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien 1984-1990
 • Formann Agder bispedømmeråd 1987-1990
 • Medlem Representantskapet for Aust-Agder kraftverk 1991-1995
 • Medlem Lillesand Menighetsråd 1994-1996
 • Leder Lillesand Menighetsråd 1996-1997

Tillitsverv i partier

 • Medlem Senterkvinnenes landsstyre 1967-1971
 • Medlem Sp's sentralstyre 1969-1979
 • Nestformann Sp 1973-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Aust-Agder Bondekvinnelag 1960-1964
 • Medlem Styret i Folkeaksjonen mot selvbestemt abort fra 1975
 • Medlem Representantskapet i Kirkens Nødhjelp 1986-1988

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Landsbanken A/S 1979-1983
 • Medlem Kontrollkomiteen i Landsbanken 1979-1983
 • Varamedlem Styret for Det Norske Luftfartsselskap 1980-1992
 • Medlem Styret for Den norske Creditbank, avdeling Lillesand 1987-1991
 • Medlem Representantskapet for "Nationen" 1987-1989