Holmås, Heikki Eidsvoll

Holmås, Heikki Eidsvoll (1972-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2013-2017
Ansiennitet:
16 år, 24 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 28.06.1972 i Voss, Hordaland
 • Sønn av forfatter Stig Holmås (1946-) og ingeniør/tekstilarbeider Ingebjørg Monsen (1950-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1997 - 2001, SV.
 • Representant nr 8 for Oslo, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 11 for Oslo, 2005 - 2009, SV.
 • Representant nr 14 for Oslo, 2009 - 2013, SV.
 • Representant nr 9 for Oslo, 2013 - 2017, SV.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 23.03.2012-27.04.2012, Mari Lund Arnem møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 27.04.2012-30.09.2013, Akhtar Chaudhry møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Ingunn Gjerstad møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 05.11.2009
  Leder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 23.03.2012
  Varamedlem, Valgkomiteen, 05.11.2009 - 23.03.2012

  2013-2017

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 23.03.2012

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 30.09.2009
  Vara innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2006 - 03.10.2007
  Innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 03.10.2007 - 30.09.2009

  2009-2013

  Andre nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 04.11.2009 - 29.11.2009
  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 30.11.2009 - 28.02.2010
  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.03.2010 - 30.05.2010
  Andre nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 31.05.2010 - 23.03.2012

  2013-2017

  Vara innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 16.12.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Utenriksdepartementet, utviklingssaker, 23.03.2012 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hellen skole 1979-1985
 • Lønborg ungdomsskole 1985-1988
 • Åsane gymnas, ett år 1988-1989
 • International Bacalaureate ved Bergen Katedralskole 1989-1991
 • International Bacalaureate ved Bergen Katedralskole 1992-1993
 • 1. avd. Jus, UiB 1996
 • Sosialøkonomi grunnfag, UiO 1999
 • Siviløkonomutdannelse, Norges Handelshøyskole 1999-2001 (avbrutt ved valg til Stortinget i 2001)
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2003
 • Forsvarets høgskole, totalforsvarskurs 2006
 • Executive Master in Energy managment, Handelshøyskolen BI fra 2007

Yrke

 • Søppeltømmer/bossmann i Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap 1999 (sommerjobb)
 • Journalist i TV 2 interaktiv 2000-2001 (deltid)
 • Bartender fra 2001

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Skuteviksordenet 1988 (Skutevikens buekorps)
 • Ridder av det gyldne horn 2012 (Foreningen Hyperion)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1995-1999
 • Varamedlem Bergen Bystyre 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret 1995-1996
 • Medlem Hovedutvalg, Bergen 1995-1996
 • Medlem Kringkastingsrådet 1998-2001
 • Medlem Ungdommens demokratiforum 1999-2001
 • Meddommer Gulating Lagmannsrett 1999-2001
 • Nestleder Mannspanelet fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Leder Bergen SU 1992-1993
 • Nestleder Bergen SU 1992-1993
 • Medlem Bergen SV 1992-1993
 • Leder Hordaland SU 1995-1996
 • Medlem Hordaland SV 1995-1996
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre 1996-1999
 • Leder SU 1996-1999
 • Leder Oslo SV 2008-2010

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Hordaland Gymnasiastutvalg 1990-1991
 • Medlem Sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband 1991-1992
 • Leder Spillforeningen Regncon 1992-1993
 • Leder Tillitsmannsordningen i Forsvaret ved VSD 1993-1994
 • Medlem Sekretariatet Landsutvalget for de tillitsvalgte i Forsvaret 1994-1995
 • Medlem Rådet for Skutevikens Buekorps 1994
 • Medlem Stortingets Burma-nettverk 2010-2012