Helgheim, Helge

Helgheim, Helge (1945-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter