Hanssen, Helge

Hanssen, Helge (1913-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1958-1961

Gå til bildegalleri

Hanssen, Helge har avgått ved døden.

Finn informasjon etter