Hoff, Henry Olaf

Hoff, Henry Olaf (1921-2011)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
2 år, 194 dager

Gå til bildegalleri

Hoff, Henry Olaf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.07.1921 i Aker, Akershus
 • Død 25.06.2011
 • Sønn av sjåfør Peder Martin Hoff (1896-1977) og rengjøringsarbeider Dagny Mathilde Østgaard (1903-1969)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1954 - 1957, NKP.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Yrkesskole for mekaniske fag 1936
 • Kurs ved NKS i konstruksjons- og maskintegning 1938
 • Kurs ved STI i elektrisk sveising 1943
 • Kommunistisk aftenskole 1947
 • Kurs i tysk og engelsk 1952
 • 1 års studier ved Institutt for Samfunnsvitenskap i Moskva 1962-1963
 • Kurs i produksjonsteknikk ved STI 1971

Lærlingepraksis

 • Lærling ved Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk A/S 1937-1941

Fagbrev

 • Fagbrev som sveiser og platearbeider 1941

Yrke

 • Produksjonsmedarbeider ved Heggelund Juletrepynt 1935
 • Visergutt hos Jens Moe A/S Oslo 1936
 • Sveiser og platearbeider ved Rodeløkken Maskinverksted 1941-1949
 • Sveiser ved Nylands Verksted 1951-1954
 • Sveiser ved Nyland Verksted Øst 1965-1971

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen 1940-45 1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1951-1955, 1955-1959
 • Varamedlem Oslo Bystyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Revisjonsutvalget, Oslo 1955-1959
 • Medlem Verkstedsindustriens forskningskomite NTNF 1978-1983
 • Lekdommer Byretten, Oslo 1991-1995

Tillitsverv i partier

 • Formann Høybråten Kommunistiske Ungdomslag 1947-1948
 • Formann Oslo og Akershus distrikt av Norges Kommunistiske Ungdomsforbund 1948-1949
 • Medlem Sentralstyret i Norges Kommunistiske Ungdomsforbund 1948-1953
 • Sekretær Norges Kommunistiske Ungdomsforbund 1949-1951
 • Sekretær Norges Kommunistiske Parti 1954-1965
 • Medlem Norges Kommunistiske Partis sentralstyre 1955-1965
 • Medlem Representantskapet i Oslo Arbeiderparti 1986-1989
 • Medlem Styret for Metallindustriens Arbeiderpartilag 1986-1991
 • Medlem Komiteen for bydelsprogrammene i Helsfyr og Sinsen Arbeiderparti ved kommunevalget 1991 1990-1991
 • Medlem Oslo Arbeiderpartis programkomite for kommunevalget 1991 1990-1991
 • Medlem Komiteen for bydelsprogrammene i Helsfyr og Sinsen Arbeiderparti ved kommunevalget 1995 1994-1995
 • Medlem Styret for Valle-Hovin Arbeiderpartilag 1994-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv Skolemusikkorps, sangforeninger, AUF og AIF lag 1930-1947
 • Gruppeformann/nestformann/sekretær Verkstedklubben ved Rodeløkken Maskinverksted 1944-1949
 • Medlem Produksjonsutvalget ved Rodeløkken Maskinverksted 1946-1948
 • Formann Høybråten Leieboerforening 1947-1948
 • Klubbformann Nyland Verksted 1952-1954
 • Medlem Oslo Faglige Samorganisasjons representantskap 1953-1965
 • Medlem Bedriftsutvalget ved Nyland Verksted 1968-1970
 • Klubbformann Nyland Verksted Øst 1968-1970
 • Tillitsmann Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1971-1980
 • Medlem Fagutvalget for håndverk og industri i Norsk Produktivitetsinstitutt 1978-1983
 • Nestleder Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1980-1981
 • Tillitsmann Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1982-1986
 • Nestleder Bjørkåsen velforening Sør-Fron 1987-1994

Andre administrative verv

 • Medlem Programutvalget i Fagbevegelsens Forskningsråd (FAFO) 1982-1985

Litteratur

 • En rekke artikler i fagbladet og aviser
 • Flere forelesningsdisposisjoner og studiematerialer for Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund
 • Hoff, Henry Olaf: "For arbeiderklassens enhet", i Vår vei, A/S Norsk forlag Ny Dag Oslo 1954
 • Hoff, Henry Olaf: "Foran tariffoppgjørene", i Vår vei, A/S Norsk forlag Ny Dag Oslo 1956
 • Hoff, Henry Olaf: "Partiet og arbeiderklassen", i Vår vei, A/S Norsk forlag Ny Dag Oslo 1956
 • Hoff, Henry Olaf: "Indeksregulering, indeksoppgjør, prisstigning", i Internasjonal revy, A/S Norsk forlag Ny Dag Oslo 1965
 • Hoff, Henry Olaf: "Norsk fagbevegelse ved en skillevei etter stortingsvalget", i Internasjonal revy, A/S Norsk forlag Ny Dag Oslo 1966
 • Hoff, Henry Olaf: "Produktivitet, likhet, fastlønn", i Jern og metall, Jern og metall Oslo 1973
 • Hoff, Henry Olaf: "Norsk jern- og Metallarbeiderforbunds inntektspolitiske linje gjennom 35 år", i I lyset fra det glødende jern, Tiden Norsk Forlag Oslo 1981
 • Hoff, Henry Olaf: "Hva slags lønnssystem ønsker vi oss", i Bedriftsutvalgene, LO Oslo 1983
 • Aune, Kolbjørn: "Henry - enkelt og greit", i Magasinet for fagorganiserte nr. 6, Fellesforbundet Oslo 1986
 • Hoff, Henry Olaf: "Jobben og krigen 1940-45", i Magasinet for fagorganiserte nr. 3, Fellesforbundet Oslo 1990