Haugen, Helga

Haugen, Helga (1932-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 50 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.06.1932 i Bamble, Telemark
 • Datter av lærer Gerhard Rødal (1898-1967) og hjemmeværende Inger Seim (1897-1982)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1981 - 1985, KrF.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1989 - 1993, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1952
 • Lærerskole 1970-1974

Yrke

 • Barnearbeider Norsk Luthersk Misjonssamband 1952-1956
 • Lærer Grimstad barneskole 1974-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fjære Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971
 • Medlem Grimstad Formannskap 1975-1979, 1979-1983, 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Fjære 1963-1967
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Agder 1980-1982
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Agder 1983-1985
 • Medlem Det kriminalitetsforebyggende råd 1984-1986
 • Leder Budsjettutvalget i Nordisk Råd 1992-1993
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1994-1998
 • Leder Menighetsrådet, Fjære 1997
 • Medlem Menighetsrådet, Fjære 1998-2001
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1998-2005
 • Meddommer Herredsretten, Sand

Tillitsverv i partier

 • Organisasjonsnestformann Aust-Agder Kristelig Folkeparti 1983-1984
 • Formann KrFs politiske utvalg 1984-1985
 • Politisk nestformann Aust-Agder Kristelig Folkeparti 1985-1986
 • Varamedlem Sentralstyret i KrF 1991-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Diverse verv Barne- og ungdomsarbeide innen Norsk Luthersk Misjonssamband 1953-1956
 • Medlem Styret i Strømmestiftelsen 1993-2000
 • Medlem Representantskapet i Norsk Misjon i Øst 1995-1997
 • Leder Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter 2000-2002
 • Frivillig Klokkertjeneste i Fjære kirke fra 2002

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Birke Varde Industrier 1990-1995
 • Medlem Styret for Strømmestiftelsen 1993-2000
 • Leder Styret for Birke Varde Industrier 1995-2002
 • Medlem Kirkelig fellesråd i Grimstad 1997-2001

Litteratur

 • Haugen, Helga: Barneandagtsboka, Lunde Oslo 1962