Kinn, Helmer Severin Gundersen

Kinn, Helmer Severin Gundersen (1905-1963)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Bergen 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Kinn, Helmer Severin Gundersen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter