Lisæth, Henrik J.

Lisæth, Henrik J. (1933-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1969-1973
Ansiennitet:
7 år, 8 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.03.1933 i Bergen, Hordaland
 • Sønn av salgsrepresentant Henrik Lisæth (1890-1964) og husmor Gunhild Paulsen (1896-1985)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 2 for Bergen, 1969 - 1973, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 28.09.1966-30.09.1969 for Edvard Isak Hambro.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Varasekretær, Lagtinget, 08.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Sekretær, Militærkomiteen, 06.10.1966 - 30.09.1967
  Sekretær, Forsvarskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1971 -

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 13.11.1965 - 28.09.1966

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1952
 • Handelsgymnas 1953
 • Kystartilleriets befalsskole 1954
 • Eksamen i Business Administration ved Leeds College of Commerse 1957
 • Studieopphold i Frankrike 1958
 • Siviløkonom ved NHH 1960
 • Kortere studieopphold i England 1961
 • Kortere studieopphold i Frankrike og England 1963
 • Kortere studieopphold i England 1977

Yrke

 • Innkjøpsassistent i A/S Johan C. Martens Co. 1955-1956
 • Reklamekonsulent i Alf Gundersens annonsebyrå 1960-1963
 • Salgssjef B. Friele & Sønner A/S 1964-1965
 • Avdelingsdirektør i Storebrand-Idun, Bergen 1971-1981
 • Regiondirektør Storebrand-Norden, Bergen 1981-1983
 • Adm.direktør, Chr. Michelsens Institutt for Vitenskap og Åndsfrihet 1990-2000

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Sjøforsvarets vernedyktighetsmedalje 1988
 • Kommandør av Kgl. Svensk Nordstjärneorden 1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1963-1967, 1987-1990
 • Varaordfører Bergen Bystyre 1983-1985
 • Ordfører Bergen Bystyre 1986-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Komiteen av 1966 til å utrede behovet for idrett og fysisk fostring 1966-1969
 • Medlem Utvalget av 1969 til å vurdere organisasjonsformen ved Statens kantiner 1969-1970
 • Medlem Kjernekraftutvalget 1976-1978
 • Medlem Renteutvalget 1978-1980
 • Medlem Fylkesskolestyret, Hordaland 1980-1982
 • Medlem Styret for Haukeland sykehus 1980-1986
 • Medlem Integrasjonsutvalget for BKK-området 1987-1990
 • Medlem Styret for Musikselskabet Harmonien 1988-1990
 • Medlem Hovedstyret for Folketrygdfondet 1988-1990
 • Leder Hovedutvalget for fritid og kultur, Bergen 1988-1990 (kommunalråd)
 • Leder Styret for Bergen kommunale kinomatografer 1988-1990
 • Leder Styret for Folketrygdfondet 1990-1998
 • Medlem Styret for Musikselskabet Harmonien 1993-1998
 • Leder Forliksrådet, Bergen 2001-2005

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergens Unge Høyre 1961-1963
 • Medlem Unge Høyres landsstyre 1962-1963
 • Formann Hordaland Unge Høyre 1962-1963
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1963-1965
 • Medlem Styret for Bergen Høyre 1963-1966
 • Medlem Høyres sentralstyre 1965-1965, 1972-1975
 • Formann Unge Høyres Landsforbund 1965-1965
 • Formann Hordaland Høyre 1972-1975
 • Formann Bergen Høyre 1977-1983
 • Ordfører Bergen Høyres representantskap 1992-1999
 • Deltaker konferanser i forbindelse med politisk ungdomsarbeid i flere europeiske land

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norske Siviløkonomers Forening 1966-1970
 • Formann Bergens Handelsforening 1977-1979
 • Medlem Arbeidsutvalget i Norges Handelsstands Forbund 1979-1982
 • Medlem Eksekutivkomiteen av International Urban Development Association (INTA) 1984-1987
 • Leder Fellesaksjonen for TV2 til Bergen 1985-1990
 • Visepresident Eksekutivkomiteen av International Urban Development Association (INTA) 1987-1991
 • President Eksekutivkomiteen av International Urban Development Association (INTA) 1991-1995
 • Medlem Styret for Bergen kunstforening 1992-1996
 • Medlem Styret i Den norske Kreftforening 1998-2001
 • Nestleder Styret i Den norske Kreftforening 2001-2004

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Minerva Forlag A/S 1966-1969
 • Medlem Styret for Nobi-Norsk Byggeindustri A/S 1975-1985
 • Medlem Styret for Norsk Cement og Skiferindustri A/S 1975-1985
 • Varaformann Styret for Nygårdstangen A/S fra 1976
 • Medlem Styret for Institutt for byfornying A/S Bergen 1979-1984
 • Medlem Styret for Waldjac Leasing A/S 1979-1985
 • Formann Representantskapet for Bokreditt A/S Bergen 1983-1987
 • Formann Styret for Bergen Reiselivslag 1984-1990
 • Varaformann Styret for Bergen forskningsstiftelse 1985-1990
 • Medlem Styret for Festspillene i Bergen 1986-1987
 • Medlem Styret for Chr. Michelsens Institutt 1986-1990
 • Medlem Representantskapet for Bergen Bank 1988-1990
 • Varaformann Representantskapet for Bokreditt A/S Bergen 1988-1990
 • Medlem Styret for Viscom A/S 1989-1992
 • Nestleder Styret for Festspillene i Bergen 1989-1994
 • Medlem Styret for Christian Michelsen Research A/S 1992-2000
 • Formann Styret for Viscom A/S 1992-1997
 • Medlem Representantskapet for Vital A/S 1993-1999
 • Medlem Representantskapet for Festspillene i Bergen 1994-2001
 • Medlem Representantskapet for Nera A/S 1995-1998
 • Formann Representantskapet for Nera ASA 1998-2004
 • Formann Representantskapet for Vital A/S 1999
 • Nestleder Kontrollkomiteen for DNB 2000-2003
 • Medlem Representantskapet for DNB NOR fra 2000