Nerland, Hege

Nerland, Hege (1966-2007)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 2005-2009

Gå til bildegalleri

Nerland, Hege har avgått ved døden.