Rognlien, Helge

Rognlien, Helge (1920-2001)

Parti:
Venstre

Gå til bildegalleri

Rognlien, Helge har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.01.1920 i Kristiania, Oslo
 • Død 15.07.2001
 • Sønn av sorenskriver Bjarne Randers Rognlien (1891-1981) og husmor/lærer Marit Hektoen (1893-1980)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 29.08.1970 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1938
 • Cand.jur. 1945

Yrke

 • Sekretær i Justisdepartementet 1946
 • Dommerfullmektig i Hallingdal 1947-1949
 • Rådmannssekretær i Bærum 1949-1952
 • Lektor ved Kommunal- og sosialskolen 1952-1960
 • Sosialrådmann i Bærum 1960-1967
 • Formann i Trygderetten 1967-1972
 • Dommer i Asker og Bærum herredsrett fra 1972

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bærum Kommunestyre 1955-1959, 1959-1960, 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1971-1975

Offentlige verv

 • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre 1961-1967
 • Medlem Kontrollkommisjon I for Dikemark sykehus 1961-1967
 • Varamedlem Styret i Norsk Rikskringkasting 1963-1973
 • Medlem Utvalg til overprøving av vedtak om tvangsinngrep etter helselovgivningen 1964-1967
 • Medlem Driftsstyret for Emma Hjorts hjem 1964-1967
 • Medlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1966-1970
 • Medlem Nobelkomiteen 1966-1973
 • Formann Utvalg til utredning av spørsmålet om en videre utbygging og omlegging av husleiestøtten 1967-1968
 • Medlem Sosialreformkomiteen 1969
 • Varamedlem Statens Naturvernråd 1973-1977
 • Leder Myrutvalget 1977-1989

Tillitsverv i partier

 • Formann Norges Unge Venstre 1946-1948
 • Formann Venstre 1972-1974

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Det Norske Studentersamfund 1946