Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Seip, Helge

Seip, Helge (1919-2004)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1969-1973
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Seip, Helge har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.03.1919 i Surnadal, Møre og Romsdal
 • Død 29.01.2004
 • Sønn av lege Torkel Arup Schive Seip (1891-1954) og sykepleier Helga Lunde (1895-1981)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Oslo, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 12 for Oslo, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 10 for Oslo, 1965 - 1969, V.
 • Representant nr 11 for Oslo, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
 • Representant nr 11 for Oslo, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 12.10.1965-30.09.1969, Olaf Erling Kortner møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1969-29.08.1970, Olaf Erling Kortner møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Sekretær, Kommunalkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
 • 1958-61

  Sekretær, Kommunalkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
 • 1969-73

  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 05.10.1970 - 30.09.1973
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 05.10.1970 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1958 - 1961
 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1971 - 1973

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1954 - 10.01.1958
 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1958 - 30.09.1961
 • 1969-73

  Formann gruppestyret, Venstre, 01.10.1970 - 09.12.1972
  Formann gruppestyret, Det Nye Folkepartiet, 09.12.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 12.10.1965 - 29.08.1970

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1938
 • Cand.oecon. 1941
 • Cand.jur. 1942
 • Studiekurs i Salzburg 1948
 • Reiser til Sveits, Nederland, England og USA som Rockefeller-stipendiat 1951-1952

Yrke

 • Regneassistent m.v. Universitetets sosialøkonomiske institutt 1939-1941
 • Sekretær i Norges Lærstyre 1941-1942
 • Konsulent i A/S Rieber Co 1942-1944
 • Redaksjonssekretær i Nasjonalforlaget 1944-1945
 • Konsulent i Det økonomiske Samordningsråd 1945
 • Økonomisk medarbeider i Dagbladet 1945-1954
 • Sensor ved Universitetet i Oslo 1946-1958
 • Konsulent i Finansdepartementet 1946-1948
 • Foreleser i offentlig økonomikk 1947-1955
 • Byråsjef i Handelsdepartementet 1948-1952
 • Ansatt ved den norske OEEC-delegasjonen, Paris 1950-1951
 • Byråsjef i Statistisk Sentralbyrå 1952-1954
 • Politisk redaktør/sjefsredaktør i Dagbladet 1954-1965
 • Presidiesekretær i Nordisk Råd, Stockholm 1973-1977
 • Ansvarlig redaktør i Norges Handels- og Sjøfartstidende 1977-1980
 • Direktør i Datatilsynet 1980-1989
 • Data Protection Commisoner, Europarådet 1989-1995 (Europarådets første dataombud)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kong Haakon VIIs 100-års medalje 1972
 • Jacob Letterstedt-medaljen 1983
 • Kommandør av St. Olavs orden 1989
 • Rosingprisen fra Den norske Dataforeningen 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1945-1947
 • Varaordfører Bærum Kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Bærum Formannskap 1955-1959, 1987-1991
 • Medlem Bærum Kommunestyre 1959-1963, 1963-1967, 1979-1983
 • Varamedlem Bærum Formannskap 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Nationaltheatrets representantskap 1945-1947
 • Medlem Statens Boligplankomite av 1945 fra 1945
 • Medlem Penge- og finansrådet 1945-1947
 • Medlem Skatteutjamningskomiteen av 1946 fra 1946
 • Domsmann Byretten, Oslo 1946-1947
 • Medlem Verdaukskattkomiteen av 1946 fra 1946
 • Medlem Bærum legatstyre 1952-1955
 • Medlem Boligbyggelaget, Bærum 1952-1957 (kommunevalgt representant)
 • Medlem Finans- og lønningsutvalget, Bærum 1952-1955
 • Medlem Avgiftskomiteen av 1953 fra 1953
 • Medlem Statsskattkomiteen av 1953 fra 1953
 • Medlem Samvirkelovkomiteen av 1953 fra 1953
 • Medlem Arbeidstidskomiteen av 1954 fra 1954
 • Medlem Storflyplasskomiteen av 1956 fra 1956
 • Formann Datautvalget 1972-1975
 • Formann Den nordiske datateknologigruppen oppnevnt av Nordisk råd 1981-1982
 • Formann Sårbarhetsutvalget 1983-1986
 • Medlem Datapolitisk råd 1984-1991
 • Leder Kringkastingsrådet 1986-1989
 • Medlem Utvalget til å vurdere lovgivningen om den offisielle statistikk 1986-1988
 • Medlem Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi 1990-2000
 • Domsmann Herredsretten, Bærum 1991-2000

Tillitsverv i partier

 • Medlem Osloungdommens Spaniakomité 1936-1939
 • Medlem Styret i Oslo Unge Venstre 1937-1939
 • Formannn Studentvenstrelaget i Oslo 1938-1939
 • Nestformann Oslo Venstrelag 1939-1945
 • Medlem Styret for Norges Unge Venstre 1945-1947
 • Formann Venstreungdommens Nordiske Råd 1947-1947
 • Varamedlem Venstres landsstyre 1948-1952
 • Medlem Venstres landsstyre 1952-1972
 • Medlem Venstres arbeidsutvalg 1953-1972
 • Formann Venstre 1970-1972
 • Formann Det Nye Folkepartiet 1972-1973
 • Medlem Det Liberale Folkepartiets sentralstyre 1981-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Norsk Akademisk Folkeforbundsgruppe 1938-1940
 • Medlem Styret for Det Norske Studentersamfundet 1940
 • Viseformann Det Norske Studentersamfund 1945
 • Formann Styret for Foreningen Norden 1981-1987
 • Medlem Representantskapet for En Verden fra 1986
 • Medlem Representantskapet for Foreningen Norden 1987-1999
 • Initiativtaker Opprettelsen av Henki Hauge Karlsens minnefond 1988 nå: "Hivfondet - til hjelp i en vanskelig situasjon"
 • Formann Letterstedtska Föreningens norske avdeling 1988-2004
 • Æresmedlem Foreningen Norden 1997-2004

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Dagbladet 1946-1955
 • Medlem Representantskapet for Høvikodden Kunstsenter 1968-1980
 • Formann Representantskapet for Høvikodden Kunstsenter 1980-1995

Litteratur

 • Medarbeider i en lang rekke bøker og skrifter - norsk, nordisk og internasjonalt
 • Seip, Helge: Vi velger. Stortingsvalget 1945, Oslo 1945
 • Seip, Helge (red.): Dagbladets kommunevalgbok, 1947
 • Seip, Helge: Kommunenes økonomi, Oslo 1949
 • Seip, Helge: The possibilities of continuing nordic cooperation within the framework of an extended Europe, Helsinki 1973
 • Seip, Helge: Stortingsvalget 1977. For dem som vil følge med i valgresultatene 12. september, Oslo 1977
 • Seip, Helge: Kommunevalget 1979. Boken for dem som vil følge valgresultatene, Oslo 1979
 • Seip, Helge, Olaf Chr. Torp og Carl Johan Berg: Stortingsvalget 1981. Personer, partilister og alle interessante tall for dem som vil følge med i valgresultatene 14. september, Oslo 1981
 • Henrikson, Alf, Arne F. Andersson og Helge Seip: Norge og Sverige gjennom 1000 år: i feide og fellesskap, Gyldendal Oslo 1985
 • Seip, Helge: "Einar Gerhardsen: ener i norsk og nordisk politikk", i Nordisk Tidskrift, årg. 64, hefte 1, 1988
 • Seip, Helge: "Regler og prinsipper for personvernet", i Jussens venner, hefte 4/5, 1988
 • Seip, Helge: "Krönika om nordiskt samarbete: arbeidsprogram for Norden i Europa", i Nordisk tidsskrift, årg. 65, hefte 4, 1989
 • Hansen, Guttorm et al. (red.): Mennesket i sentrum: festskrift til Helge Seips 70-årsdag, Oslo 1989
 • Seip, Helge: "Ti år med datatilsynet", i CompLex, nr. 4, 1990
 • Seip, Helge: "Norge i 1989", i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 66, hefte 3, 1990
 • Seip, Helge: "Fra fattig-Norge til velstandssamfunn", i Knut Ramberg, Arne Bonde og Knut Bjørnsen (red.): Lillehammer '94: bind 2, Oslo 1992
 • Seip, Helge: "Krönika om nordiskt samarbete: Nordisk råd i omstillings- og brytningstid", i Nordisk Tidskrift, årg. 68, hefte 6, 1992
 • Seip, Helge: "Krönika om nordiskt samarbete: kulturinnsats som motvekt mot nordisk marginalisering", i Nordisk tidskrift, årg. 69, hefte 1, 1993
 • Seip, Helge: "Krönika om nordiskt samarbete: nærhetsprinsippet og våre nordiske folkelige organisasjoner", i Nordisk Tidskrift, årg. 69, hefte 3, 1993
 • Seip, Helge: "Norsk innvandringspolitikk", i Almanakk for Norge 1996, Gyldendal Oslo 1996
 • Seip, Helge: "Høyrebølger og andre politiske velgervibrasjoner", i Kulturelt perspektiv, årg. 7, nr. 3, 1998