Smitt Ingebretsen, Herman

Smitt Ingebretsen, Herman (1891-1961)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Smitt Ingebretsen, Herman har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.03.1891 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Død 13.11.1961
 • Sønn av agent Johan Jørgen Ingebretsen (1863-1942) og Hilda Bjørhovde (1866-1946)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Akershus, 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1954 - 1957, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Midlertidig president, Odelstinget, 19.02.1946 - 26.05.1946
  Midlertidig president, Odelstinget, 08.07.1946 - 14.12.1946
  Midlertidig president, Odelstinget, 06.02.1947 - 21.02.1947
  Midlertidig president, Odelstinget, 21.04.1947 - 30.04.1947
  Midlertidig president, Odelstinget, 11.06.1947 - 11.07.1947
  Midlertidig president, Odelstinget, 27.10.1947 - 13.12.1947
  President, Odelstinget, 12.01.1948 - 10.01.1949

  1950-53

  Midlertidig president, Odelstinget, 30.10.1950 - 14.12.1950
  Midlertidig president, Odelstinget, 06.10.1952 - 13.12.1952

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Sosialkomiteen, 17.11.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 01.11.1948 - 17.11.1948
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 01.11.1948 - 17.11.1948
  Medlem, Sosialkomiteen, 30.04.1948 - 01.11.1948
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 16.04.1948 - 30.04.1948
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 16.04.1948 - 30.04.1948
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.01.1948 - 20.03.1948
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.01.1948 - 20.03.1948
  Medlem, Sosialkomiteen, 13.12.1947 - 14.01.1948
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 28.10.1947 - 13.12.1947
  Medlem, Sosialkomiteen, 20.03.1948 - 16.04.1948
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.02.1947 - 28.10.1947
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 28.10.1947 - 13.12.1947
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 17.01.1946 - 26.01.1946
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 17.01.1946 - 26.01.1946
  Medlem, Sosialkomiteen, 26.01.1946 - 15.02.1946
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.02.1946 - 26.05.1946
  Medlem, Sosialkomiteen, 13.12.1945 - 17.01.1946
  Medlem, Sosialkomiteen, 26.05.1946 - 07.02.1947
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 07.02.1947 - 21.02.1947
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 07.02.1947 - 21.02.1947
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.02.1946 - 26.05.1946

  1950-53

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 01.11.1950
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 01.11.1950 - 14.12.1950
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.12.1950 - 12.11.1951
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 12.11.1951 - 15.12.1951
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.12.1951 - 20.10.1952
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 20.10.1952 - 13.12.1952
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.12.1952 - 10.01.1954

  1954-57

  Formann, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Reglementskomiteen, 22.01.1946 - 18.02.1946
  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Reglementskomiteen, 11.01.1950 - 27.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1948 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1949 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1949 -

  1950-53

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1950 - 1953
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1957
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 04.12.1945 - 11.01.1948
  Formann gruppestyret, Høyre, 11.01.1948 - 11.01.1949
  Nestformann gruppestyret, Høyre, 11.01.1949 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Stipendiereiser
 • Student 1911
 • Studerte sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo 1911

Yrke

 • Redaktør "Maritimt tidsskrift", "Rotarianeren", "Rotary Norden"
 • Journalist i Morgenbladet 1911-1916
 • Politisk redaksjonssekretær Aftenposten 1916-1919
 • Redaktør av Fremskridt, Skien 1919-1920
 • Redaktør av Christiansands Tidende 1920-1924
 • Redaktør av dagbladet Stavangeren 1924-1936
 • Medarbeider i Morgenbladet 1940-1944
 • Sjef for det militære pressekontor London 1944-1945
 • Redaktør av Morgenbladet 1945-1948
 • Sjefsredaktør i Aftenposten 1949-1961

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av Dansk dannebrogs orden
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1954
 • Kommandør av Vasaordenen 1960

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Formannskap 1934-1936

Offentlige verv

 • Medlem Komiteen til å forberede stortings- og kommunevalgene (Londonkomiteen) 1945
 • Formann Kommisjon til å gjennomgå kontrolltjenesten 1945
 • Formann Teater- og orkesterutvalget 1951-1956

Tillitsverv i partier

 • Medlem Unge Høires landsstyre 1922-1925
 • Formann Kristiansand Unge Høire og i Stavanger Unge Høire 1924-1925
 • Medlem Høyres sentralstyre 1934-1939, 1950-1961
 • Formann Kristiansand Høyre og Stavanger Høyre 1934-1935
 • Formann Høyres programkomité 1936-1936, 1945-1945
 • Generalsekretær Høyre 1936-1940
 • Medlem Høyres midlertidige arbeidsutvalg 1945-1945
 • Viseformann Høyres landsstyre 1945-1949
 • Medlem Landsstyrets arbeidsutvalg 1946-1950
 • Formann Det faglige utvalg 1949-1952
 • Formann Komité som utarbeidet forslag til partienes fellesprogram som ble lagt frem i 1945
 • Medlem Styret for Høire i bykretsene i Vest-Agder og Rogaland
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg
 • Formann Høires fellesorganisasjon i Stavanger

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Kristiania Journalistklub 1911-1918
 • Formann Nordisk studenterforbund 1914-1916
 • Medlem Hovedstyret i Norsk Presseforbund 1921-1923
 • Medlem Styret i Den konservative presses forening 1925-1936
 • Formann Sørlandets Presseforening og formann i Stavanger Presseforening 1925-1929
 • Medlem Styret i Den konservative presses forening 1946-1950
 • Formann Den konservative presses forening 1950
 • Viseformann Rotarys nordiske råd
 • Viseformann Kristiansand liberale Velgerforening
 • Medlem Styret i Stavanger rotaryklubb

Litteratur

 • Smitt Ingebretsen, Herman: Demokrati og diktatur. En vurdering av den politiske situasjon, Stavanger 1934
 • Smitt Ingebretsen, Herman: De store begivenheters hvem er hvem, Oslo 1941
 • Smitt Ingebretsen, Herman: En dikter og en herre; Vilhelm Krags liv og diktning, Oslo 1942
 • Smitt Ingebretsen, Herman: En mannsalders arbeid i Norge, Oslo 1945
 • Smitt Ingebretsen, Herman: Sørlandet skriver saga; en antologi og noen pennestrøk om diktere på Sørlandet, Stavanger 1946
 • Smitt Ingebretsen, Herman: Vår Herre er en mann; noen artikler og taler fra okkupasjonsårene og deretter, Oslo 1946
 • Smitt Ingebretsen, Herman: Sørlandet synger sange, 1947
 • Smitt Ingebretsen, Herman: Til fredens forkjempere. To taler til vinnerne av Nobels fredspris, Oslo 1947
 • Godviljens mann. Hilsen til Herman Smitt Ingebretsen på 70-årsdagen, Tanum Oslo 1961
 • Gabrielsen, Trond: Menn og meninger. De fire politikerne C. J. Hambro, Halvard Lange, Haakon Lie, Herman Smitt Ingebretsen, Oslo 1976