Wollstadmo, Hennild

Wollstadmo, Hennild (1943-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter