Fladmark, Helene Falch

Fladmark, Helene Falch (1966-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1997-2001
Ansiennitet:
2 år, 153 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 27.10.1966 i Arendal, Aust-Agder
 • Datter av adjunkt Anton Fredrik Fladmark (1931-2004) og adjunkt Astri Falch (1937-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1997 - 2001, V.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.1997-17.03.2000 for Odd Einar Dørum.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Birkenlund barne- og ungdomsskole 1973-1982
 • Arendal Gymnas, naturfaglinjen 1982-1985
 • Universite d'Aix, Marseille, studier i fransk 1985-1986
 • Ex.phil. og fransk grunnfag, Universitetet i Oslo 1986-1987
 • Sivilingeniør bygg, NTH/UNIT 1987-1992
 • Sosialantropologi grunnfag, AVH/UNIT 1990-1991

Yrke

 • Daglig leder Eyde-klyngen
 • Konsulent i Miljøverndepartementet 1992-1994
 • Avdelingsingeniør i Oslo kommune plan og bygningsetaten 1994-1995
 • Redaktør i Kunnskapsforlaget 1995-1999
 • Manageing WebEditor i Finger Ltd 2000-2001
 • Internasjonal rådgiver i NHO 2001-2003
 • Selvstendig konsulent i eget selskap 2003
 • Rådgiver i Tekna 2004-2007
 • Direktør for samfunnspolitikk i Tekna fra 2007

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Oslo Sporveier 1997-1998
 • Medlem Styret for Statskog SF 2003-2005
 • Nestleder Styret for Statskog SF 2005-2007
 • Medlem Styret for Innovasjon Norge fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret Oslo Venstre 1993-1995
 • Medlem Venstres sentralstyre 1994-1998
 • Medlem Venstres prinsipprogramkomité 1994-1996
 • Leder Norges Venstrekvinnelag 1995-1998
 • Leder Venstres utdanningspolitiske utvalg 1998-1999
 • Medlem Venstres forsvarspolitiske utvalg 1999-2000
 • Medlem Nominasjonskomiteen i Oslo Venstre 2000-2001, 2004-2005
 • Leder Venstres internasjonale utvalg 2002-2006
 • Medlem Styret i St.Hanshaugen Venstre fra 2007

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i SB skog (Statskog-Borregaard Skogsdrift AS) 2005-2007