Grøvan, Hans Fredrik

Grøvan, Hans Fredrik (1953-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 01.11.1953

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Vest-Agder, 2001 - 2005, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 2009 - 2013, KrF.
 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 2013 - 2017, KrF.
 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 2017 - 2021, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 12.10.2017 - 31.01.2019
  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 29.01.2019 - 30.09.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen, 16.03.2020 - 30.09.2021
  Medlem, Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021)), 25.02.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2018 - 30.09.2019

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Andre vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017
  Andre varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 29.01.2019
  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 29.01.2019 - 30.09.2021