Langeland, Hallgeir H.

Langeland, Hallgeir H. (1955-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 14.11.1955 i Strand, Rogaland
 • Sønn av byggmester Tore Osvald Langeland (1920-2007) og regnskapsfører Klara Håbakk (1923-2010)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Rogaland, 1997 - 2001, SV.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 12 for Rogaland, 2005 - 2009, SV.
 • Representant nr 13 for Rogaland, 2009 - 2013, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Første nestleder, Energi- og miljøkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1997-2001

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 15.12.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2002 - 30.09.2003

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 17.11.2005
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 17.11.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2006 - 30.09.2007

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.06.2011

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1997 - 30.09.2001

  2005-2009

  Innpisker Lagting, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 30.09.2006
  Innpisker Lagting, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2006 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • USK 1975-1976
 • Historie grunnfag 1977-1978
 • Lærerhøyskole (inkludert spesialpedagogikk/drama) 1978-1982
 • Div. kurs med jobbrelevans for rådgiving, atferdsvansker, drama osv. 1982-1997
 • Forsvarets informasjonskurs 2008 (og 1998)

Yrke

 • Lærer, Møllehagen skole 1982-1985
 • Lærer, Hundvåg skole 1985-1987
 • Lærer, Austbø skole 1987-1990
 • Rådgiver, Austbø ungdomsskole 1990-1996
 • Undervisningsinspektør, Austbø ungdomsskole 1996-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Formannskap 1991-1995
 • Medlem Stavanger Kommunestyre 1995-1997

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Strand 1976-1978
 • Medlem Skolestyret, Stavanger 1988-1991
 • Medlem Miljøutvalget 1991-1995
 • Medlem Kommunalutvalget 1991-1995
 • Medlem Styret for Jæren utviklingsselskap 1992-1995
 • Meddommer Byretten, Stavanger 1992-1997
 • Medlem Styret for interkommunalt renovasjonsverk og vannavløp 1993-1997
 • Medlem Styret for Bygg, bolig, eiendom 1996-1997

Tillitsverv i partier

 • Redaktør Stavanger SV 1978-1980
 • Gruppeleder Stavanger kommune 1991-1995
 • Medlem Styret for Rogaland SV 1992-1995
 • Varamedlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre 1995-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Midtbygdens Idrettslag 1975-1978
 • Medlem Studentrådet 1978-1980
 • Medlem Styret for SAIH 1978-1980
 • Medlem Styret for landslaget for norske lærerstudenter 1979-1981
 • Medlem Styret for Vennskapsprosjektet i Stavanger 1983-1985
 • Medlem Styret for Latinamerikagruppene i Stavanger 1985-1987
 • Medlem Styret for Norsk Lærerlag Stavanger og Rogaland 1986-1991
 • Medlem Styret for Cubaaksjonen i Stavanger 1990-1995
 • Medlem Styret for Løvebakken mållag fra 2009

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Forus Industritomteselskap 1995-1997