Hove, Harald

Hove, Harald (1949-2014)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2001-2005
Ansiennitet:
2 år, 164 dager

Gå til bildegalleri

Hove, Harald har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 10.01.1949 i Bergen, Hordaland
 • Død 21.07.2014
 • Sønn av avdelingssjef Jon Hove (1918-1960) og lab.assistent Marta Mongstad (1923-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1997 - 2001, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 2001 - 2005, V.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.1997-17.03.2000 for Lars Sponheim.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 17.03.2000
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Tanks gymnas, Bergen 1968
 • Cand.jur., UiB 1976

Yrke

 • Førsteamanuensis Universitetet i Bergen 1976-1988
 • Dommerfullmektig Midhordland sorenskriverembete 1978
 • Konstituert byrettsdommer Bergen byrett 1981
 • Konstituert byrettsdommer Bergen byrett 1986
 • Konstituert byrettsdommer Bergen byrett 1988
 • Advokat fra 1989
 • Seniorforeleser Universitetet i Bergen (20% stilling) 1993-1997

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1995-1997
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 2000-2003
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Utvalg til å vurdere Statens kantiner 1969-1970
 • Medlem Skolestyret, Bergen 1972-1975
 • Medlem Hovedutvalget for næringsliv og samferdsel, Bergen 1992-1995
 • Medlem Opplæringslovutvalget 1993-1995
 • Medlem Valglovutvalget 1997
 • Leder Offentlighetsutvalget 2001-2003
 • Medlem Granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Bergen kommune 2001-2003
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2001-2002
 • Leder Utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av adopsjonspolitikken fra 2008
 • Medlem Riksvalgstyret 2013-2017

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Bergen Venstre 1982-1984
 • Medlem Styret for Hordaland Venstre 1986-1992
 • Nestleder Hordaland Venstre 1992-1994
 • Leder Hordaland Venstre 1994-1998
 • Varamedlem Bergen Venstres sentralstyre 2002-2006
 • Medlem Internasjonalt utvalg fra 2002

Litteratur

 • Hove, Harald: "Forkynning av rettsdokumenter" til Domstolsutv., vedlegg 4, NOU 12, 1980
 • Hove, Harald: "Partsoffentlighet og intern saksbehandling", Det Juridiske Fakultet, stensilserie nr. 1, Bergen 1982
 • Matheson, Wilhelm: Norsk skolerett, Universitetsforlaget 1987
 • Hove, Harald: "Forvaltningslovens anvendelse i kommunal og fylkeskommunal forvaltning", til Kommunelovutv., vedlegg 1, NOU 13, 1990
 • Kjønstad, Asbjørn et al.: Sosial trygghet og rettsikkerhet, Alma Mater 1993
 • Bernt, Jan Fridthjof, Oddvar Overå og Harald Hove: Kommunalrett, Tano 1994 og 2002