Vogt, Hilde

Vogt, Hilde (1945-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 03.11.1945

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1985 - 1989, SV.
  • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1993 - 1997, SV.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Ligningsassistent