Os, Hildur Odlaug

Os, Hildur Odlaug (1913-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 193 dager

Gå til bildegalleri

Os, Hildur Odlaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.03.1913 i Eid, Sogn og Fjordane
 • Død 04.07.2009
 • Datter av byggmester/trelasthandler Anders Karlsen (1871-1940) og Astrid Langeland (1879-1932)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Brevskolekurs i kunst, kultur, psykologi, etikk, forhandlingsteknikk, priser og lønn, samfunnsfag, m.m.
 • Fjordane Folkehøgskule 1929-1930
 • Norges Sosialforbunds opplæring for sosiale tjenestemenn 1966-1968

Yrke

 • Sosialsjef i Eid kommune 1968-1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Eid Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1965-1967, 1967-1969, 1973-1974
 • Medlem Eid Formannskap 1963-1964, 1969-1971, 1971-1973

Offentlige verv

 • Varamedlem Forsorgsstyret, Eid 1956-1965
 • Varamedlem Skolestyret, Eid 1956-1960
 • Formann Husmorvikarnemnda, Eid 1960-1965
 • Medlem Utvalget for Eids gymnas 1964-1978
 • Formann Barnevernsnemnda, Eid 1965-1968
 • Formann Sosialstyret, Eid 1965-1968
 • Varamedlem Hovedstyret for Folketrygdfondet 1967-1984
 • Medlem Reisende kontrollkommisjon for Sunnfjord og Nordfjord 1977-1983

Tillitsverv i partier

 • Formann Eid Arbeiderparti si kvinnegruppe 1956-1967
 • Formann Sogn og Fjordane Arbeiderparti sitt kvinneutvalg 1960-1965
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane Arbeiderparti 1960-1965
 • Nestformann Eid Arbeidarparti 1967-1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Eid ungdomslag 1936-1938
 • Formann Eids idrettslag turngruppe 1952-1955
 • Formann Nordfjordeid husmorlag 1955-1960
 • Formann Sogn og Fjordane sosialsjeflag 1976-1978

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Bergen Bank 1974-1982