Storeide, Hjalmar Olai

Storeide, Hjalmar Olai (1901-1961)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1961-1965
Ansiennitet:
7 år, 316 dager

Gå til bildegalleri

Storeide, Hjalmar Olai har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.08.1901 i Hjørundfjord, Møre og Romsdal
 • Død 21.11.1961
 • Sønn av snekker, senere arkitekt Olai Mathias Storeide (1879-1932) og Karoline Skaar (1880-1957)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Hordaland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 10 for Hordaland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1961 - 1965, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 21.11.1961, Steffen Ingebriktsen Toppe møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 21.11.1961

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1956 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sunnmøre ungdomsskule 1918-1919
 • Volda realskule 1919-1920
 • Student 1924
 • Cand.theol. og praktikum 1930

Yrke

 • Gardsarbeid og havfiske 1916-1918
 • Lærer i Hjørundfjord 1922-1923
 • Ungdomsprest og reisesekretær for Sunnmøre ungdomssamlag 1932-1935
 • Ungdomsprest og reisesekretær for Noregs ungdomslag, og reisesekretær for Noregs mållag 1936-1939
 • Sogneprest i Solund 1939-1947
 • Sogneprest i Finnås 1947-1961

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Stb. Kings Commendation for Brave Conduct
 • Heimefrontdiplom

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Solund Kommunestyre 1945-1947
 • Varaordfører Moster Kommunestyre 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Solund 1939-1948
 • Medlem Fattigstyret, Solund 1939-1948
 • Formann Solund Kraftlag 1945-1947 (stifter av kraftlaget)
 • Formann Vergerådet, Moster 1947-1957
 • Medlem Fattigstyret, Moster 1948-1957
 • Medlem Skolestyret, Moster 1948-1953
 • Formann Moster menighetsråd 1948-1953
 • Formann Skogreisingsrådet, Moster 1951-1953
 • Formann Skolestyret, Moster 1953-1957

Tillitsverv i partier

 • Formann Hordaland Arbeiderparti sitt fiskeriutval

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Studentmållaget 1928
 • Formann Sogn ungdomsfylking 1939-1942
 • Formann Sogn ungdomsfylking 1945-1946
 • Formann Oslo studentmållag
 • Formann Sunnmøringen