Storeide, Hjalmar Olai

Storeide, Hjalmar Olai (1901-1961)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1961-1965
Ansiennitet:
7 år, 315 dager

Gå til bildegalleri

Storeide, Hjalmar Olai har avgått ved døden.

Finn informasjon etter