Solberg, Hill-Marta

Solberg, Hill-Marta (1951-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 12.11.1951 i Sortland, Nordland
  • Datter av snekker/småbruker Arne J. Hansen (1921-1995) og poststyrer Borghild Jensen (1928-)

Stortingsperioder

  • Representant nr 3 for Nordland, 1993 - 1997, A.
  • Representant nr 1 for Nordland, 1997 - 2001, A.
  • Representant nr 1 for Nordland, 2001 - 2005, A.
  • Representant nr 1 for Nordland, 2005 - 2009, A.

Vararepresentasjoner

  • Medlem av Regjeringen 24.01.1994-30.09.1997, Bjørnar Olsen møtte som representant.
  • Medlem av Regjeringen 01.10.1997-17.10.1997, Bjørnar Olsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1993-97

    Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 24.01.1994
    Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 24.01.1994

    1997-2001

    Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 22.03.2000
    Nestleder, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
    Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
    Medlem, Utenrikskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001
    Medlem, Valgkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

    2001-2005

    Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
    Første nestleder, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
    Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005

    2005-2009

    Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
    Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
    Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

  • 1993-97

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 24.01.1994

    1997-2001

    Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 30.03.2000 - 30.09.2001
    Medlem, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001
    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 30.03.2000 - 30.09.2001

    2001-2005

    Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005
    Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 -

    2005-2009

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
    Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

  • 1997-2001

    Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.02.2000 - 21.03.2000
    Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 21.03.2000 - 30.09.2001

    2001-2005

    Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2001 - 19.10.2001
    Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

    2005-2009

    Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i regjering

  • Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker, 24.01.1994 - 25.10.1996
    Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker, 25.10.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Examen artium 1970
  • Lærereksamen, Trondheim lærerskole 1973
  • Norsk grunnfag 1974
  • Historie grunnfag, Trondheim 1975

Yrke

  • Lærer Mo i Rana 1975-1976
  • Lærer Harstad 1976-1977
  • Lærer Sortland 1977-1987
  • Fylkesmann i Nordland fra 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Sortland kommunestyre 1979-1983, ordfører 1987-1991, 1991-1993
  • Medlem Sortland formannskap 1983-1987

Offentlige verv

  • Leder Kulturstyret, Sortland 1979-1983
  • Medlem Regionrådet for Vesterålen 1988-1993
  • Medlem Rådet for kommunal opplæring, Nordland 1988-1990
  • Medlem Styret for Distriktenes Utbyggingsfond 1988-1992
  • Varamedlem Kringkastingsrådet 1989-1993
  • Medlem Sysselsettingsutvalget 1991-1992
  • Medlem Programstyret for kommunal forskning 1991-1993
  • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Norges Postsparebank 1992-1993
  • Medlem Pensjonskommisjonen 2001-2004
  • Leder A/S Vinmonopolets styre 2009-2016
  • Medlem Nordområdeutvalget fra 2010
  • Leder Karanteneutvalget fra 2015

Tillitsverv i partier

  • Sekretær og nestleder Sortland A 1989-1993
  • Medlem DNAs sentralstyre 1990-2007
  • Medlem Styret for Nordland A 1991-1993
  • Nestleder DNA 1992-2007
  • Leder Prosjektgruppen "Velferd og fordeling" 1994 (én av fire grupper som skal stake ut den ideologiske kursen)
  • Visepresident Sosialistinternasjonal for kvinner (SIW) 1999
  • Tillitsverv lokale Arbeiderpartilag