Solberg, Hill-Marta

Solberg, Hill-Marta (1951-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.11.1951 i Sortland, Nordland
 • Datter av snekker/småbruker Arne J. Hansen (1921-1995) og poststyrer Borghild Jensen (1928-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Nordland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 2005 - 2009, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 24.01.1994-30.09.1997, Bjørnar Olsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1997-17.10.1997, Bjørnar Olsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 24.01.1994
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 24.01.1994

  1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Nestleder, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Valgkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Første nestleder, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 24.01.1994

  1997-2001

  Medlem, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 30.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.02.2000 - 21.03.2000
  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 21.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2001 - 19.10.2001
  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker, 24.01.1994 - 25.10.1996
  Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker, 25.10.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1970
 • Lærereksamen, Trondheim lærerskole 1973
 • Norsk grunnfag 1974
 • Historie grunnfag, Trondheim 1975

Yrke

 • Lærer Mo i Rana 1975-1976
 • Lærer Harstad 1976-1977
 • Lærer Sortland 1977-1987
 • Fylkesmann i Nordland fra 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Sortland Kommunestyre 1979-1983
 • Medlem Sortland Formannskap 1983-1987
 • Ordfører Sortland Kommunestyre 1987-1991, 1991-1993

Offentlige verv

 • Leder Kulturstyret, Sortland 1979-1983
 • Medlem Regionrådet for Vesterålen 1988-1993
 • Medlem Rådet for kommunal opplæring, Nordland 1988-1990
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1988-1992
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1989-1993
 • Medlem Sysselsettingsutvalget 1991-1992
 • Medlem Programstyret for kommunal forskning 1991-1993
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Norges Postsparebank 1992-1993
 • Medlem Pensjonskommisjonen 2001-2004
 • Leder A/S Vinmonopolets styre 2009-2016
 • Medlem Nordområdeutvalget fra 2010
 • Leder Karanteneutvalget fra 2015

Tillitsverv i partier

 • Sekretær og nestleder Sortland A 1989-1993
 • Medlem DNAs sentralstyre 1990-2007
 • Medlem Styret for Nordland A 1991-1993
 • Nestleder DNA 1992-2007
 • Leder Prosjektgruppen "Velferd og fordeling" 1994-1994
 • Visepresident Sosialistinternasjonal for kvinner (SIW) 1999-1999
 • Tillitsverv lokale Arbeiderpartilag