Stjern, Holger

Stjern, Holger (1888-1968)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1950-1953
Ansiennitet:
1 år, 91 dager

Gå til bildegalleri

Stjern, Holger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.08.1888 i Aafjorden, Sør-Trøndelag
 • Død 19.01.1968
 • Sønn av gårdbruker og snekker Elias Stjern og Karen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1945 - 1949, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1950 - 1953, B.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 12.10.1948 etter Nils Trædals død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1948 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Skjetlein landbruksskole 1911

Yrke

 • Eier og driver av sag- og møllebruk og av eget kraftverk til 1948
 • Gårdbruker fra 1916

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stoksund kommunestyre 1928-1931, ordfører 1931-1934, 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Sør-Trøndelag 1931-1934, 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskattestyret, Sør-Trøndelag
 • Formann Fylkesveinemnda, Sør-Trøndelag

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fosen Trafikklag A/S 1958-1960
 • Medlem Direksjonen i Stoksund sparebank til 1961 (fra 1920-årene)