Stjern, Holger

Stjern, Holger (1888-1968)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1950-1953
Ansiennitet:
1 år, 91 dager

Gå til bildegalleri

Stjern, Holger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter