Kjæstad, Hans Gjeisar

Kjæstad, Hans Gjeisar (1947-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2005-2009
Ansiennitet:
3 år, 348 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 02.01.1947 i Porsgrunn, Telemark
 • Sønn av rådgivende lege/psykiater Kristen T. G. Kjæstad (1911-1968) og husmor Anne Marie Haugtvedt (1911-2000)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1997 - 2001, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2001 - 2005, H.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 2005 - 2009, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Kristin Krohn Devold.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Varamedlem, FNs generalforsamling, 2002 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Borge skole, Gjerpen (1.-3.)
 • Menstad skole, Borgestad (4.-7.)
 • Skien latinskole
 • Skien gymnas
 • Offentlig rett grunnfag, statsvitenskap og engelsk mellomfag, UiO
 • Div. eksamener i internasjonal politikk ved samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO
 • Forsvarets høygkole 2002

Yrke

 • Selvstendig næringsdrivende innen skogbruk

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1983-1987, 1987-1991, 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Landbruksnemnda, Oslo 1984-1987
 • Medlem Likestillingskomiteen, Oslo 1984-1987
 • Medlem Sosialdistriktutvalget, Sandaker 1984-1987
 • Medlem Skolestyret, Oslo 1984-1987
 • Varamedlem Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo 1986-1987
 • Leder Sosialdistriktutvalget, Sandaker 1988-1991
 • Leder Landbruksnemnda, Oslo 1988-1995
 • Nestleder Fylkeslandbruksstyret i Oslo 1988-1995
 • Varamedlem Skolestyret, Oslo 1988-1991
 • Varamedlem Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo 1990-1991
 • Varamedlem Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo 1992-1995
 • Leder Fylkeslandbruksstyret i Oslo fra 1996
 • Leder Oslofjordens Friluftsråds valgkomité

Tillitsverv i partier

 • Leder Oslo Høyres valgkomité fra 2006
 • Nestleder Oslo Høyres nominasjonskomité 2006-2007
 • Leder Sagene-Torshov Høyre til 1982
 • Leder Oslo Høyres miljøvernkomité til 1987
 • Medlem Oslo Høyres hovedstyre
 • Leder Torshov Kretsforening av Oslo Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Europabevegelsens Ungdom i Oslo fra 1973
 • Medlem Styret i Den Konservative studentforening

Litteratur

 • Johansen, Jørn, Stein Sjøli og Hans Kjæstad: Utviklingspolitikk, Den Konservative studentforening Oslo 1976