Stange, Hroar

Stange, Hroar (1921-2017)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 128 dager

Gå til bildegalleri

Stange, Hroar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter