Svendsen, Hartvig

Svendsen, Hartvig (1902-1971)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Svendsen, Hartvig har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.12.1902 i Aremark, Østfold
 • Død 24.02.1971
 • Sønn av bonde og stortingsrepresentant August Thorvald Svendsen (1879-1936) og Johanne Sofie Fjeld (1876-1943)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 3 for Akershus, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 3 for Akershus, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.12.1945 - 11.01.1949
  Formann, Kommunalkomiteen, 11.01.1949 - 10.01.1950
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 27.04.1949 - 30.06.1949

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Formann, Kommunalkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

  1958-61

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Samferdselskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1957 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1958 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Lærlingepraksis

 • Tømmermannslære fra 1921

Yrke

 • Gårdsarbeider i Eidsberg
 • Arbeidet som bygningsarbeider i Mysen til 1928
 • Gårdsarbeider Ås 1928-1931
 • Bygningssnekker i Oslo 1931-1937

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Fange på Grini 1942-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ski Formannskap 1937-1940, 1947-1951, 1958-1959, 1959-1963
 • Ordfører Ski Kommunestyre 1945-1947, 1955-1957

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1955-1958

Offentlige verv

 • Formann Bygningsrådet, Ski 1937-1940
 • Medlem Skolestyret, Ski 1945-1947
 • Formann Bygningsrådet, Ski 1946-1948
 • Varamedlem Representantskapet for de militære bedrifter 1947
 • Formann Styret for Vannverket, Ski 1951-1955
 • Medlem Forhandlingsutvalget, Ski 1951-1956
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1952
 • Medlem Skolestyret, Ski 1956-1958
 • Varamedlem Styret for Garantifondene for lån i Norges Kommunalbank 1963

Tillitsverv i partier

 • Formann Akershus Arbeiderparti 1952-1960
 • Formann Ski Arbeiderparti 1952-1956
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1953-1957
 • Formann Follo distrikts kommunalutvalg
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre
 • Medlem Styret for Ski Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Ski samvirkelag 1937-1940 var med å stifte laget i 1937
 • Formann og medlem Styret for Ski boligbyggerforening fra 1945
 • Formann Norsk boligbyggelags landsforbund 1946-1952
 • Formann Styret for Ski samvirkelag 1961
 • Formann og medlem Styret for Norsk Bygningsarbeiderforbund
 • Formann og medlem Styret for Arbeidernes Avholdsforening
 • Formann og medlem Styret for Follo avdeling av Norsk skog- og landarbeiderforbund
 • Medlem Styret i Follo avdeling av Arbeidernes Avholdsforening

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Bladet "Follo"