Synnes, Harald

Synnes, Harald (1931-2012)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 239 dager

Gå til bildegalleri

Synnes, Harald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.03.1931 i Bø, Nordland
 • Død 17.05.2012
 • Sønn av prost Martin Peder Synnes (1894-1988) og husmor Signe Solem (1898-1978)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1969 - 1973, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1973 - 1977, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1981 - 1985, KrF.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1985 - 1989, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 14.06.1983 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 16.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 15.10.1986
  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 15.10.1986
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Finanskomiteen, 15.10.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 16.06.1983 - 30.09.1985
  Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 06.06.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 08.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1985 - 10.05.1986
  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 10.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Statsministerens kontor, 31.10.1972 - 19.08.1973
  Statssekretær, Kultur- og vitenskapsdepartementet, 16.10.1989 - 01.01.1990
  Statssekretær, Kultur- og kirkedepartementet, 01.01.1990 - 20.08.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ped. sem.
 • Reallinjen, Hornstvedt - Folkenberg, Mysen høyere almennskole 1944-1949
 • Cand.real. (matematikk, fysikk, kjemi, mekanikk), Universitetet i Oslo 1951-1955

Yrke

 • Lektor ved Oddernes Gymnas 1955-1972
 • Lektor ved Oddernes Gymnas 1973-1976
 • Lektor ved Oddernes Gymnas 1978-1981
 • Lektor ved Kristiansand Katedralskole 1990-1996
 • Konsulent og utviklingsleder ved ARCTIC kurs- og kompetansesenter fra 1996
 • Arbeidende styreleder ARCTIC kurs- og kompetansesenter fra 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansand Bystyre 1963-1967
 • Medlem Kristiansand Formannskap 1967-1971
 • Varaordfører Kristiansand Bystyre 1971-1975, 1978-1979
 • Ordfører Kristiansand Bystyre 1975-1978

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Lund menighetsråd 1957-1961
 • Formann Kulturutvalget, Kristiansand 1965-1976
 • Medlem Forhandlingsdelegasjonen angående frihandelsavtalen 1972-1973 (representerte Statsministerens kontor)
 • Leder Byggekomiteen for Kristiansand folkebibliotek, Kristiansand 1974-1977
 • Formann Det regionale høgskolestyret for Agder 1980-1982
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1985-1989
 • Medlem Statssekretærutvalget for EØS-forhandlinger 1989-1990
 • Medlem Rådet for Norges-informasjon fra 1989
 • Medlem Riksvalgstyret 1989
 • Medlem Norsk komite for FNs kulturtiår 1989-1990

Tillitsverv i partier

 • Formann Kristiansand Kristelig Folkeparti 1970-1971, 1980-1981
 • Medlem Styret for Kristiansand Kristelig Folkeparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Norske Kommuners Sentralforbunds skole- og kulturutvalg 1976-1984
 • Leder Nei til EF i Vest-Agder fra 1990
 • Medlem Styret i Nei til EU 1991-1997

Andre administrative verv

 • Leder Styret for ARCTIC kurs- og kompetansesenter fra 2000