Skumsvoll, Henning

Skumsvoll, Henning (1947-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 15.03.1947 i Farsund, Vest-Agder
 • Sønn av vaktmester Torleiv Skumsvoll (1922-1992) og konsulent Liv Vigmostad (1924-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 2009 - 2013, FrP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2005-2009

  Visesekretær, Odelstinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Forsvarskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2007 - 30.09.2008

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Farsund realskole og gymnas, reallinjen 1961-1967
 • Sivilingeniør, Heriot Watt University, Skottland 1968-1972
 • Bedriftsøkonom, Heriot Watt University, Skottland 1972-1973

Yrke

 • Ingeniør, Livingston, Skottland 1973-1977
 • Ingeniør, Siv.ing. Jørgen Holme 1977-1981
 • Teknisk sjef Kvinesdal kommune 1981-1986
 • Diplomat i Tanzania, Departementet for utviklingshjelp 1986-1989
 • Utbyggingssjef Tinfos Jernverk 1990-1993
 • Teknisk sjef Farsund kommune 1993-1994
 • Teknisk sjef og prosjektsjef Elkem Aluminium Lista 1994-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Farsund Kommunestyre 1995-1999, 1999-2003
 • Varaordfører Farsund Kommunestyre 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Politisk nestformann Vest Agder FrP 2004-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nesleder Lista idrettslag 1964-1966
 • Kasserer Rotary International 1990-1995

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for LILAS 1999-2003
 • Medlem Styret for Sørlandets Industrisenter 2002-2005