Nytræ, Inger Theresie

Nytræ, Inger Theresie (1953-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 09.04.1953

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Aust-Agder, 1993 - 1997, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Miljøarbeider
  • Nattevakt