Thorheim, Helge

Thorheim, Helge (1948-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 2013-2017
Ansiennitet:
3 år, 351 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 23.06.1948 i Nore, Buskerud
 • Sønn av maskinmester Endre Thorheim (1919-1990) og husmor Helene Furnes (1924-1995)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2013 - 2017, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.2013-30.09.2017 for Solveig Horne.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2013 - 02.10.2015
  Andre nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 02.10.2015 - 30.09.2017
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2015 - 30.09.2016

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Straumgjerde folkeskole, Sykkylven 1955-1959
 • Hareid folkeskole, Hareid 1959-1960
 • Skaugdalen skole, Rissa 1960-1964
 • Støren interkommunale realskole, Midtre Gauldal 1964-1965
 • Trondheim katedralskole, Trondheim 1965-1968
 • Forsvarets flyskole, Værnes 1970
 • Gøteborgs Polytekniska Skola, Gøteborg, Sverige, bygningsingeniør 1970-1972
 • University of Surrey, Guildford, England, sivilingeniør bygg/anlegg 1972-1975
 • Handelshøyskolen BI Haugesund, økonomistyring 1992
 • Forsvarets Høgskole, Oslo, hovedkurset 1996
 • Handelshøyskolen BI Stavanger, prosjektledelse GP23 1999

Yrke

 • Avdelingsingeniør i Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd, Oslo 1975-1980 (Flomberegninger i vassdrag, beredskapstiltak dammer og kraftstasjoner)
 • Sivilingeniør vannkraft i Ing. Chr. F. Grøner, Oslo 1980-1982 (Prosjektering dammer og kraftanlegg, Alta, Ulla-Førre, Sira-Kvina m.fl.)
 • Sivilingeniør i AS Stoltz-Røthing, Haugesund 1982-1984 (Anleggsleder Kårstø, prosjektering industribygg, kaianlegg, anleggsledelse)
 • Teknisk sjef Kystverket, 2. distrikt Haugesund 1984-1986 (Planlegging, prosjektering og bygging av havneanlegg, vedlikehold fyrstasjoner)
 • Administrerende direktør i Leco Dive AS, Haugesund 1986-1987 (inspeksjoner, reparasjoner, vedlikehold på skip og rigger i Norge og utlandet)
 • Driftssjef Karmøy kommune 1987-1993 (Vann, avløp, og renovasjon, veivedlikehold, parkvesen, skogsdrift)
 • Rådmann Hareid kommune 1993-1996 (Fagl. og adm. ansvar for 450 ansatte, organisasjonsutvikling)
 • Regiondirektør Forsvarets bygningstjeneste, region Sør- og Vestlandet 1996-2001 (Delvis permisjon 1999-2001. Overordn. ansvar for all bygingsmasse i Forsvaret for det aktuelle geografiske området, inkl. bygge- og anleggsprosjekter, nasjonalfinansiert og NATO-finansiert)
 • Daglig leder Haugesund kommunale eiendomsbedrift KF 1999-2002 (Oppbygging og drift av Haugesund kommunes eiendomsbedrift for ivaretakelse av total eiendomsportefølje, beygd og ubebygd)
 • Direktør Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 2002-2004 (Drift av revmatismesykehuset, inkl. omgjøring av sykehuset til aksjeselskap)
 • Prosjektleder/rådmann Vindafjord kommune 2004-2008 (Prosjektledelse for sammenslåing av Ølen og Vindafjord kommuner i Rogaland. Etter sammenslåing av kommunene, tiltredelse som rådmann for den nye kommunen Vindafjord)
 • Samfunnsplanlegger/sjefsarkitekt Karmøy kommune 2008-2010 (Kommuneplanlegging, kommuneplan, byutviklingsprosjekter)
 • VAR-sjef Karmøy kommune 2010-2012 (Leder for vann-, avløps- og renovasjonsetaten)
 • Seniorrådgiver teknisk etat Karmøy kommune fra 2012 (Diverse bygg/anleggsprosjekter)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges Skytterforbunds NAIS-medalje 1970
 • Vernedyktighetsmedaljen 1989

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Rogaland 2011-2015 samferdselsutvalget

Offentlige verv

 • Medlem styringsgruppe for korrosjonsforskning vannforsyning, NTNF/NORVAR 1990-1993
 • Styremedlem hovedstyret i NORVAR 1992-1996
 • Styremedlem valgstyret NORVARs vanngruppe 1992-1994
 • Medlem SINTEF NHLs råd 1995-1996
 • Medlem programstyret for Drikkevannsforskning mot år 2000 (Norges forskningsråd) 1995-1999
 • Formann valgstyret NORVARs vanngruppe 1995
 • Medlem programstyret "Eiendomsutvikling 2000" i Forsvarets bygningstjeneste 1997-1999
 • Sekretær Haugaland gruppe av Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) 2001-2004
 • Medlem representantskapet for Haugaland Kraft AS fra 2006 (før 2008 representant for Vindafjord kommune)
 • Medlem koordineringsgruppen for Haugalandspakken 2007-2014
 • Styremedlem Haugaland interkommunale miljøverk IKS 2007-2009
 • Varamedlem styret for Haugalandspakken AS 2007-2011
 • Styremedlem styringsgruppen for Haugalandspakken 2011-2014
 • Styremedlem Karmsund Interkommunale Havnevesen 2011-2015
 • Leder utvalg for samfunnsplanlegging, Karmøy kommune, Karmøy 2011-2014
 • Leder styringsgruppen for utredning av felles brannvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordaland 2013-2014

Tillitsverv i partier

 • Styremedlem Karmøy FrP 2008-2013
 • Sekretær Karmøy FrP 2008-2010
 • Gruppeleder Karmøy FrP 2011-2014

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Haugesund avdeling av Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) 1985-1986
 • Formann Nord-Rogaland gruppe av kommunalt ansatte sivilingeniører 1988-1991
 • Styremedlem Vannteknisk Forening Rogaland 1989-1992
 • Styremedlem Kopervik korforening 1999-2001
 • Formann Kopervik korforening 2001-2004
 • Styremedlem Kopervik Rotaryklubb 2009-2012
 • Kasserer/medlem kollegiet 112 Høyevarde - Odd Fellow 2009-2011
 • President Kopervik Rotaryklubb 2010-2011

Andre administrative verv

 • Styreformann Leco Contracting AS 1986-1987
 • Styremedlem Betongarmering AS 1987-1988
 • Styreformann Thorheim Invest DA fra 2004
 • Varamedlem Landbrukets Hus AS 2005-2008
 • Styreformann Nordvegen Marine AS 2009-2011
 • Nestleder ASKI AS fra 2013
 • Nestleder ASKI Detaljhandel AS fra 2013