Breivoll, Håkon Martin

Breivoll, Håkon Martin (1886-1955)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Breivoll, Håkon Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.02.1886 i Ibestad, Troms
 • Død 05.05.1955
 • Sønn av gårdbruker Hans Severin Hanssen Breivoll (1848-1927) og Oline Simonette Antonsen (1851-1934)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1934 - 1936, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 2 for Troms, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 2 for Troms, 1950 - 1953, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Troms amtsskole, Ibestad 1903-1904
 • Tromsø lærerskole 1907
 • Trondarnes folkehøgskole 1922
 • Studieopphold i Sverige, Danmark og Oslo 1922

Yrke

 • Lærer i Kvæfjord 1907-1908
 • Lærer Stokmarknes skole, Hadsel 1908-1909
 • Lærer i Skjervøy 1909-1912
 • Lærer i Sund i Lofoten 1912-1915
 • Lærer ved Breivoll skole i Ibestad 1915-1953
 • Tok over farsgården 1925

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Ibestad Kommunestyre 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940, 1945-1945

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Troms 1934-1935
 • Formann Fylkesting, Troms 1936-1937
 • Formann Fylkesting, Troms 1937-1940
 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1945
 • Formann Fylkesting, Troms 1945

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Ibestad 1915-1922 (representant for lærerene)
 • Medlem Skolestyret, Ibestad 1922-1923
 • Formann Skolestyret, Ibestad 1922
 • Medlem Styret for Ibestad tuberkuloseheim 1932-1940
 • Medlem Fattigstyret, Flakstad
 • Formann Eksamensnemnda ved Ibestad folkeskoler

Tillitsverv i partier

 • Formann Ibestad Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Ibestad samvirkelag 1938-1945

Andre administrative verv

 • Formann Kontrollutvalget i Ibestad sparebank 1923-1936
 • Formann Styret for Rolløens Elverk 1932-1940