Johnsen, Håkon

Johnsen, Håkon (1914-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1969-1973
Ansiennitet:
27 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Johnsen, Håkon har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.03.1914 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 17.10.1991
 • Sønn av maskinist Julius Wilhelm Johnsen (1878-1949) og Lena Marie Kjevik (1886-1971)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Midlertidig sekretær, Stortinget, 26.11.1951 - 15.12.1951
  Midlertidig sekretær, Stortinget, 26.05.1952 - 19.06.1952

  1954-57

  Visesekretær, Odelstinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Visesekretær, Odelstinget, 18.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 17.10.1963 - 17.12.1963

  1969-73

  President, Odelstinget, 08.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Helsekomiteen, 13.12.1945 - 01.07.1948
  Medlem, Post-, telegraf- og kystfartskomiteen, 01.07.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

  1961-65

  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 24.01.1972
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Nestformann, Protokollkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 24.01.1972 - 30.09.1973
  Nestformann, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1964

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

  1969-73

  Delegat, FNs generalforsamling, 1970 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1931
 • Arbeiderhøgskolen Malmøya 1935
 • Handelsskoleeksamen 1943

Yrke

 • Lagerarbeider ved NKL manufakturavdeling Trondheim 1931-1973

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 1937-1940, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Representantskapet for A/S Den norske industribank 1952-1956
 • Formann Representantskapet for A/S Den norske industribank 1956-1982
 • Varamedlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1961-1965
 • Medlem Arbeidsutvalget for Folkeskolekomiteen av 1963 fra 1963
 • Formann Forskningsutvalget for konserves 1964-1971
 • Formann Representantskapet for Trøndelag Teater 1965-1969
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1965-1973
 • Medlem Representantskapet for Trøndelag Teater 1965
 • Medlem Styret for Nordisk kulturfond 1969-1972
 • Formann Nordisk kulturfond 1969-1972
 • Medlem Kommisjon til å utrede spørsmål vedrørende forholdet mellom stat og kirke 1971-1975
 • Formann Styret for Fond for utøvende kunstnere 1972-1985
 • Medlem Styret i Norsk Rikskringkasting 1973-1981
 • Medlem Utvalget til å granske navigasjonssystemene LORAN C og OMEGA 1975-1977
 • Formann Styret for Trøndelag musikkonservatorium 1975-1981
 • Medlem Norsk kulturråd 1977-1980
 • Medlem Norsk kulturråds arbeidsutvalg 1977-1981

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Trondheim AUL 1932-1932, 1936-1938
 • Formann Trondheim AUL 1932-1935
 • Formann Sør-Trøndelag AUF 1937-1938
 • Viseformann Trondheim forente arbeiderparti 1938-1938, 1945-1945
 • Formann Rosenborg Arbeidersamfunn 1975-1983