Randal, Håkon

Randal, Håkon (1930-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Randal, Håkon har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.07.1930 i Gulen, Sogn og Fjordane
 • Død 22.07.2012
 • Sønn av skolesjef Søren Randal (1902-1973) og husmor Inga Arnesen (1902-1959)

Stortingsperioder

 • Representant nr 14 for Hordaland, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 8 for Hordaland, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  1. varapresident, Stortinget, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Midlertidig visepresident, Stortinget, 02.02.1983 - 13.06.1983

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 26.09.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Nestformann, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Formann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 24.10.1984
  Formann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.10.1984 - 30.09.1985
  Leder, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Høyre, 08.06.1983 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Forsvarets høgskole, sjefskurs
 • Student 1950
 • Lærerskole 1953
 • Samfunnslære grunnfag, Bergen 1968
 • Pedagogikk grunnfag i Oslo 1968
 • Metodikk Trondheim 1969
 • Nato Defense College - Roma 1995-1996

Yrke

 • Konstituert lærer i framhaldsskolen 1950-1951
 • Undervisningsleder i Sjøforsvaret 1955-1962
 • Lærer og rådgiver ved Manger ungdomsskule 1962-1965
 • Skolestyrer ved Bremnes ungdomsskule 1965-1973
 • Fylkesmann i Hordaland 1984-1998

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Storridder av Islands Falkeorden med stjerne 1996
 • Norges Forsvarsforenings hederstegn 2005

Verv

Offentlige verv

 • Formann Skolerådet, Radøy 1960-1962
 • Formann Bømlo friundervisning og vaksenopplæring 1966
 • Formann Styret for Bømlo skule og dagheim Bømlotunet 1967-1977
 • Formann Nemnda for videregående utdanning 1968-1970
 • Varamedlem Fylkesskolestyret, Hordaland 1971
 • Medlem Fylkesskolestyret, Hordaland 1972-1974
 • Medlem Styret for Hilmar Rekstens almennyttige fond fra 1985
 • Medlem Styret for Nordens Hus i Reykjavik fra 1985
 • Formann Mongstadutvalget 1985-1995
 • Formann Rådet for 1000-års jubileet for den norske kirke 1988-1995
 • Formann Styret for Nordens Hus i Reykjavik 1988-1991
 • Formann Styret for Nordisk Teknologiår, avdeling Hordaland 1988
 • Formann Rådet for Moster kirkehistoriske senter 1996-2000
 • Spesialkonsulent NORA (Nordatlantiske region) 1998-1999
 • Formann Styret for Bømlosæter 2000-2005

Tillitsverv i partier

 • Formann Bømlo Høyre 1969-1971
 • Medlem Styret for Hordaland Høyre fra 1970
 • Formann Høyres skolepolitiske komité 1975-1976
 • Politisk nestformann Hordaland Høyre 1975-1977
 • Formann Hordaland Høyre 1977-1979
 • Medlem Høyres sentralstyre 1977-1984
 • 1. viseformann Høyre 1980-1984

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Bergen Forsvarsforening 1989-1993
 • President Norsk Forsvarsforening (NFF) 2001-2005
 • Formann Sunnhordland Senioruniversitet fra 2003
 • Formann Sunnhordland forsvarsforening 2006-2007